אלי רז

אלי רז

תחום המחקר: 
גיאולוגיה
דוא"ל: 
מחקר נוכחי: 

מעקב אחר התפתחות בולענים ואיתור של בולענים בשלבי הווצרות מוקדמים

פרסומים נבחרים: 
  • Wachs, D., Raz, E., and Shtivelman, v., 1999, Study of sinkholes formation along the Dead Sea shores, Interim Report (in Hebrew), Geological Survey of Israel, Jerusalem.
  • Raz, E., 2000, Study of sinkholes formation along the Dead Sea short, second report (in Hebrew), GSI/31/2000, Geological Survey of Israel, Jerusalem
  • Wachs, D., Yechieli, Y., Shtivelman, v., Itamar, A., Baer, G., Goldman, M., Raz, E., Rybekov, M., and Shutner, U., 2000, Formation of sinkholes along the Dead Sea shore / Summary of findings of the first stage of research, report (in Hebrew), GSI/41/2000, Geological Survey of Israel, Jerusalem.
  • Frumkin a., and Raz E., 2001, Collapse and subsidence associated with salt karstification along the Dead Sea, Carbonates and Evaporites, vol. 16 no. 2, 2001 pp. 117-130.
  • Raz, E., Raz,T., and Uchitel, A., 2001, Sela - The Rock of Edom (in Hebrew), Cathedra vol. 101, pp 19-38.
  • Abelson, M., Baer, G., Shtivelman, V., Wachs, D., Raz, E., Crouvi, O., Kurzon, I. and Yechieli, Y., 2003, Collapse- sinkholes and radar interfferometry reveal neotectonics concealed within the Dead Sea basin. Geophysical Research Letters, 30 (10), 1545, 52, pp 1-4.
  • Yechieli, Y., Wachs, D., Abelson, M., Crouvi, O., Shtivelman, v., Raz, E., and Baer, G., 2003, Formation of sinkholes along the shore of the Dead Sea / Summary of the first stage of investigation, GSI Current Researches I vol. 13, pp.1– 6.
  • Abelson, M., Baer, G., Shtivelman, V., Raz, E., Crouvi, O., Wachs, D., Yechieli, Y., (in print), Do hazardous sinkholes reveal a buried tectonic fabric within the Dead Sea rift?
  • Raz, E., and Frumkin, R., 2006, The natural and human environment, in: Setting the Policy Agenda for the Future of the Dead Sea; ed. Idelman, A., and Cohen, G., Ministry of the Environment, Ministry of National Infrastructure and the Jerusalem Institute for Israel Studies.
  • Raz, E., Is the Red Sea – Dead Sea Conduit the right solution for the Dead Sea crisis?, Dead Sea NATO book (in preparation).