‫אמץ שיטה‬

‫אמץ שיטה‬

עצי שיטה מסוג שיטה סלילנית ושיטת הסוכך הם העצים השולטים בנופה של הערבה ומהווים את הבסיס היצרני לכל האקוסיסטמה הייחודית באזור. בעשורים האחרונים אנו עדים לתמותת עצי שיטה משמעותית ובמקביל, כמעט ואין התרבות של העץ החשוב. מחקרים שנעשו העלו מספר סיבות ובהן שאיבת יתר של מי תהום, הטיית ואדיות לצורך הכשרת שטחים וסלילת כבישים וכן עקירת עצים לצורך הקמת שטחים חקלאיים. תושבי הערבה, ששמו לב לתופעה, הצליחו להלהיב את קק"ל שרתמה את קק"ל אוסטרליה להנעת פרויקט יוצא דופן זה ועיקרו נטיעת שיטים בערבה.

אחת לשנה נאספים זרעי השיטים ומונבטים במשתלת קק"ל בגילת. לאחר נביטתם, מושבים השתילים לערבה ומחולקים לחקלאים ולתושבים כאשר אלו נוטעים אותם בשולי החלקות החקלאיות ומסייעים בשמירה על הסביבה. ילדי בית הספר "שיטים" בערבה לוקחים גם הם חלק בפרויקט, הן על ידי נטיעת עצים והן על ידי לימודי הנושא ועריכת מחקרים אודות משטרי השקיה, איכות מים וקרקע מיטביים לנטיעת שיטים ועוד. עד כה ניטעו אלפי עצי שיטה חדשים בערבה וזאת בנוסף לטיפוח ואימוץ השיטים הקיימות.

 סיכום יום עיון בנושא מדבור מדברי 24.11.2014

כנס שיטים 2013
זהו כנס השיטים השני בערבה. לכנס השנה הגיעו כ-70 איש, כולל מספר תושבי הערבה (התיכונה והדרומית), פקחים של רט"ג, עובדי קק"ל, ומדענים עם עניין בשיטים מארץ ומחו"ל (7 אורחים מחו"ל). הכנס כלל יום של הרצאות שבמהלכו הושמעו 15 הרצאות בנושא שיטים, תצוגת פוסטרים של מחקרים בעיצומם ויום סיור בשטח שבמהלכו נבדק פרוטוקול ניטור שיטים משותף למספר גורמים בעלי עניין. הכנס לווה ע"י ערוץ הטלביזיה הקהילתית של הערבה התיכונה.

 

 

מגדיר בעלי חיים וצמחים המאפיינים את סביבת העץ