בדיקת הגורמים המכתיבים את עוצמת השיטפונות באגני ניקוז קטנים במדבר צחיח קיצון (נחל עמרם ונחל נחושתן)

בדיקת הגורמים המכתיבים את עוצמת השיטפונות באגני ניקוז קטנים במדבר צחיח קיצון (נחל עמרם ונחל נחושתן)

Student Name: 
עדן זוארץ
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת

המערכת ההידרולוגית באזור הערבה הדרומית והרי אילת במדבר צחיח קיצון, מתבססת במידה רבה על שיטפונות בערוצי הנחלים, המתרחשים לרוב באירועי גשם קיצוניים. מטרת המחקר בעבודה זו היא לבדוק מהם הגורמים המכתיבים את עוצמת השיטפונות באגני ניקוז קטנים במדבר צחיח קיצון.

למחקר זה נבחרו החלק העליון של אגן נחל נחושתן הממוקם בבקעת תמנע וגודל  אגן הניקוז שנבחר הוא 0.35 קמ"ר, ובו חשופים סלעים מגמטים ואבני חול. האגן השני הוא החלק העליון של  נחל עמרם הממוקם בהרי אילת בשולי הערבה הדרומית. גודל אגן הניקוז שלו שנחקר הוא 4 קמ"ר, ובו חשופים מגוון רב של סלעים כגון סלעים מגמטים, סלעי משקע ימי, אבני חול ועוד.

המחקר כלל ניתוח 12 אירועי גשם שהיו בנחל נחושתן לפי נתונים מחלקות גשם הממוקמות בסמוך לעמודי שלמה. נתונים אלה יושמו להערכת הנגר בשני אגני הניקוז של הנחלים הנחקרים באירועים של 3 מ"מ, 15 מ"מ, 25 מ"מ ו-45 מ"מ.

במחקר נמצא שניתן לחלק את הגורמים המכתיבים את עוצמת השיטפונות לשני סוגים: גורמים הקשורים באטמוספירה וגורמים הקשורים  בגיאוספירה. בעקבות המחקר נקבע לקבוע:

  1. סף התפתחות הנגר הוא 3 מ"מ ובסלעים מסוימים 5 מ"מ ויותר.

  2. לעוצמת הגשם משמעות גדולה מאוד כגורם המכתיב עוצמת שיטפונות. באזור המחקר נרשמו אירועי גשם בעוצמה של עשרות מ"מ לשעה שירדו במשך כמה דקות. עוצמת וכמות הגשם מוכתבת ע"י המצב הסינופטי הגורם העיקרי לגשם בעוצמה גבוהה הוא אפיק ים סוף.

  3. במחקר נמצא שעוצמת השיטפון קשורה בסוג הסלע. על אבני חול מלוכדות היטב (כמו תצורת עמודי שלמה), משטחים של סלעי גיר וגרניט אפקטיביות הנגר תהיה גבוהה. לעומתם על מדרון (טלוס) הבנוי מחומרי בלית כמעט ולא מתפתח נגר. בסה"כ ניתן לקבוע שעוצמת הנגר העילי תלויה הן בגורמים שקשורים באטמוספירה (מצב סינופטי, כמות הגשם ועוצמתו), והן בגורמים הקשורים בגיאוספירה  (סוג הסלע, שיפוע, וכן גם גודל אגן הניקוז).