גאולוגיה והתפתחות הנוף בערבה הצפונית

גאולוגיה והתפתחות הנוף בערבה הצפונית