גננות נוי ומניעת פלישות ביולוגיות: פרויקט בחבל ים המלח

גננות נוי ומניעת פלישות ביולוגיות: פרויקט בחבל ים המלח

צמחי נוי זרים הם המקור העיקרי של פלישות ביולוגיות בחבל ים המלח. במאמר מדווח על הפרויקט האזורי שאמור לבסס ולקדם גננות נוי המונעת פלישות ביולוגיות ותומכת בשימור המגוון הביולוגי. מובאת תמצית הפעולות שבוצעו בשלב הניסיוני המתמשך של הפרויקט, שקדם לשלב היישומי הנרחב שהחל כעת. ביסוד הפרויקט גישה מערכתית: התמקדות בסיבה לבעיית צמחי הנוי הפולשים – במינים הזרים בעלי תכונות פולשניות הנטועים בגינות האזור; והתמודדות שיטתית עם הסוגיה בשילוב משלים של כלים שונים – סקר וניטור, חינוך והסברה, נטיעה וביעור. שתי הדרכים העיקריות לפתרון הכולל בקנה מידה מציאותי של חבל ארץ הן אלה ) 1( טיפול במקור הפלישות בטרם יצא המצב מכלל שליטה ו-) 2( מניעת פלישות עתידיות. צוין והודגם באיורים הניסיון הרב-שנתי בגידול הצמחים המקומיים בגנים ובגינות. מן הדברים המובאים עולה כי גינון תוך שימוש בצמחיית האזור, כולל המינים הנדירים ביותר, עשוי לתרום לשימור המגוון הביולוגי ולפיתוח בר-קיימה, וזאת בזכות יתרונותיו הסביבתיים. מוטעם שביסוס וקידום גננות נוי שומרת טבע הם אתגר לא רק בתחום המחקרי והמעשי, אלא גם בתחום החינוכי.

תאריך פרסום: 
יוני, 2016

Content type: