הדרך הראויה להנגשת נושא המאובנים לציבור המתעניין במאה ה- 2

הדרך הראויה להנגשת נושא המאובנים לציבור המתעניין במאה ה- 2

Student Name: 
זיו דניאלי
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת ויוני שטרן