הכנה לאולימפיאדה במדעי כדור הארץ

הכנה לאולימפיאדה במדעי כדור הארץ

במהלך שמונה השנים האחרונות מתקיימת אולימפיאדה בה מתחרים בני נוער במבחנים עיוניים ומעשיים בתחום מדעי כדור הארץ. בשנת 2014 התקיימה האולימפיאדה בספרד.

האולימפיאדה כוללת: 

חלק א – מבחנים אישיים:

1.  מבחנים כתובים בתת תחומים: גיאוספירה, הדרוספירה, אטמוספירה ואסטרונומיה. המבחנים מתורגמים וכל מתחרה פותר את המבחן בשפת האם שלו.

2.  מבחנים מעשיים: תחומי הגיאוספירה (מעבדה, שטח), הדרוספירה ואסטרונומיה.

חלק ב – פרויקטים קבוצתיים:

1.  פרויקט חקר קבוצתי בשדה International Team בField Investigation: התלמידים  מתחלקים לקבוצות מעורבות וומקבלים משימות מורכבות ונדרשות לבנות מצגת המתארת את "המיני מחקר" שנעשה. ההצגה בפני  180 המשתתפים באולימפיאדה.

נבחרת ישראל משתתפת השנה באולימפיאדה בפעם השלישית.

להלן מצורפות מצגות שבעזרתן יכולים תלמידי הנבחרת להתאמן לקראת האולימפיאדה: