הסכנות הסביבתיות שבהמלחת מי נחל בוקק

הסכנות הסביבתיות שבהמלחת מי נחל בוקק

נחל בוקק הוא הנחל האיתן היחיד בדרומו של ים המלח, ועל כן הוא בית גידול לח יציב ונדיר באזור. בשל תכונה זו נחל בוקק היה והוא עדיין מוקד משיכה לאדם, בעבר בעיקר לצורך חקלאות ובהווה בעיקר לצורכי תיירות. בשנת 1994 זוהתה לראשונה עלייה במליחות מי עין בוקק, וכיום מליחות המעיין היא פי שמונה ממליחותו המקורית. תהליך ההמלחה המתמשך גורם לפגיעה במערכת האקולוגית שבתוך הנחל ובמערכות האקולוגיות שעל גדותיו, והוא מעמיד מינים אחדים בסכנת הכחדה מקומית ואף ארצית. תהליכים אלה משפיעים גם על החי שבאזור הנחל ועל האפשרות שהנחל ימשיך לשמש מוקד תיירותי.

תאריך פרסום: 
דצמבר, 2017
מהדורה: 
9(4)
Pages: 
140-144

body field language: