השפעתם של דמויי הורמונים על רביית דגי הגופי היפוך זוויג והתנהגות מינית של זכרים

השפעתם של דמויי הורמונים על רביית דגי הגופי היפוך זוויג והתנהגות מינית של זכרים

Student Name: 
אנסטסיה וולקובה
Supervisor: 
ד"ר גבי בנט

כתוצאה מטיפול לקוי בשפכים תעשייתיים, עלולים להשתחרר לסביבה כימיקלים שונים, רעילים ברובם. בעלי חיים השותים ממקורות המזוהמים באותם שפכים או החיים בתוכם, עלולים להיפגע. לחלק מאותם הכימיקלים יש פעילות ביולוגית, כאשר אחת מהן היא פעילות דמוי הורמונלית. חומרים אלה משפיעים על קביעת הזוויג, ההתנהגות המינית והפוריות של אורגניזמים שונים, בהם דגים. הכימיקל 4-tert-octylphenol ((4TOP משמש כחומר מוצא לייצור ה - alkylphenol , ונמצא בחומרי ניקוי, תוספים לדלקים, שמנים ועוד מספר רב של חומרים. נמצא שחומר זה פוגע בפוריותם של דגים זכרים. ה-Diethylstilbestrol (DES) הינו חומר סינטטי הדומה בהשפעתו ובמבנהו להורמונים אסטרוגנים טבעיים. חומר זה פוגע בפעילותם התקינה של ההורמונים הטבעיים ומהווה משבש אנדוקריני (endocrine disruptor). ה - Vinclozolin משמש כחומר הדברה נגד פטריות ונמצא שכימיקל זה פוגע במערכת האנדוקרינית הזכרית בדגים ועכברים. מטרתה של עבודה זו היא לבחון את השפעתם של שלושת החומרים הנ"ל על שני אספקטים הנוגעים לרבייתם של דגי הגופי קביעת הזוויג וההתנהגות המינית. לצורך כך, בחלק הראשון של העבודה נבחנה יכולתם של 4TOP ו - DES לגרום להיפוך הזוויג של דגי גופי בני יומם, מזכר לנקבה, ובחלק השני נבחנה השפעתו של Vinclozolin על ההתנהגות המינית של זכרי גופי. חומרים אלה ניתנו אם באמצעות האוכל (DES) ואם דרך המים (4TOP ו - Vinclozolin) לדגיגים שזה עתה הושרצו, למשך חודשיים/חודש ונבחנה השפעתם אם באמצעות סדרה של זיווגים עד קבלת דור שלישי ואם באמצעות צילום בווידיאו של ההתנהגות המינית של זכרי גופי במפגשם עם נקבות. בניסוי זה נמצא כי מתוך שתי נקבות שבודדו מטיפול DES , נקבה אחת הינה זכר שהפך לנקבה . לעומת זאת, מתוך שש נקבות שבודדו מטיפול 4TOP , לא נמצא אף מקרה של היפוך זוויג מזכר לנקבה. עוד נמצא כי בדגים שטופלו ב - Vinclozolin, מספר הפעמים ומשך הזמן הכולל בהם הזכר יצר מגע פיזי עם הנקבה היו נמוכים באופן מובהק מאשר בדגים מקבוצת ביקורת. בעבודה זו הראנו אם כך את הנזק הפוטנציאלי שיש לדמויי הורמונים המשוחררים לסביבה ואת יכולתם להשפיע על אספקטים שונים הנוגעים לרבייתם של בעלי חיים מימיים, במקרה זה דגים, כמו קביעת הזוויג וההתנהגות המינית של הזכרים.