השפעת גינון במדבר על חברות הדבורים המקומיות ועל מאפייני רשת ההאבקה

השפעת גינון במדבר על חברות הדבורים המקומיות ועל מאפייני רשת ההאבקה

  • האבקה היא התהליך המאפשר רבייה מינית בצמחים וכוללת העברה של גרגרי אבקה מהאבקנים אל הצלקת.
  • רב מיני הצמחים ( 87% מבעלי הפרחים) זקוקים במידה זו או אחרת להאבקה ע"י בעלי חיים על מנת להתרבות.

Key words:

תאריך פרסום: 
ינואר, 2015

Content type: