השפעת פעילות "מובל השלום" העתידי על הביולוגיה של ים המלח

השפעת פעילות "מובל השלום" העתידי על הביולוגיה של ים המלח

Student Name: 
אסף גת
Supervisor: 
ד"ר גבי בנט
Awards: 
עבודה זו זכתה בפרס רשות המים ופרס המשרד להגנת הסביבה