חורף 2013–2012: שנת שיא באירועי גשם בנגב הדרומי ובערבה הדרומית. ח' גינת, י' שלומי

חורף 2013–2012: שנת שיא באירועי גשם בנגב הדרומי ובערבה הדרומית. ח' גינת, י' שלומי