חריתת היסטוריה: פרגמטיות חברתית-היסטורית בסימני הבדואים בנגב

חריתת היסטוריה: פרגמטיות חברתית-היסטורית בסימני הבדואים בנגב

מאמר זה דן ב"שלב הבדואי" של חרותות הסלע בנגב. הוא מראה איך סימני אלו שימשו את האוכלוסייה המקומית במאות השנים האחרונות כאמצעי תקשורת בעל חשיבות תרבותית-חברתית-כלכלית. המחקר מבוסס על עבודת שדה שנערכה בשנים האחרונות בדרום הר הנגב ובמרכזו, והוא משלב בין איסוף מידע אפיגרפי-ארכיאולוגי והערכתו לבין עבודת שדה אתנוגרפית.
המאמר מתייחס לחרותות סלע בדואיות בהקשרים היסטוריים שונים, עם דגש על מציאות חברתית-פוליטית משתנה. 
מן המחקרעולה כי מכלול הסימנים שנוצר על ידי הבדואים בנופי הר הנגב מהווה מערכת סמיוטית מגובשת, שפירושה המושכל עשוילהיות רלוונטי עבור סוגיות עכשוויות שאתן אוכלוסייה זו מתמודדת.
 

לצפייה במאמר בעמוד חדש לחץ כאן

 

Additional Title: 
Inscribing history: The complex geographies of Bedouin tribal markings in the Negev Desert, Southern Israel
תאריך פרסום: 
דצמבר, 2015
Pages: 
75-82

Content type: