יהודה אלמוג: חלוץ פיתוח חבל ים המלח

יהודה אלמוג: חלוץ פיתוח חבל ים המלח

לרגל פתיחתו הקרובה של מרכז מדע לרגלי מצדה ראוי להזכיר את יהודה שנה יזם והקים את "המשכן לתרבויות ים 50אלמוג, שלפני למעלה מהמלח" כמרכז לחינוך ולמחקר. באותו מבנה מוקם עתה מרכז מדע ים ). יהודה Dead Sea and Arava Science Centerהמלח והערבה ( אלמוג היה החלוץ שנשא את דגל ההתיישבות והפיתוח בחבל ים המלח. זה האיש, "החלוץ הנצחי", אשר ראה בחזונו את החבל השומם כחבל 1פורח, הומה אדם ופעילות.

מאת :

תאריך פרסום: 
ספטמבר, 2016
Pages: 
89-92

Content type:

body field language: