יחידות לימוד מים במדבר

יחידות לימוד מים במדבר

מים במדבר באמצעות טכנולוגיות חדשניות

רקע:
בכדור הארץ מתקיימים יחסי גומלין בין ארבע מערכות: האטמוספירה, ההדרוספירה, הגיאוספירה, הביוספירה. האיזון ביניהם נשמר ע"י העברה של חומר ואנרגיה ממערכת אחת לשנייה. מחזור המים בטבע הינו  חלק מההידרוספירה ובו מכלול נרחב של תהליכים.

באזורי המדברי כמות המשקעים היא פחות מ- 200 מ"מ גשם בשנה ובאזור המדברי הצחיח קיצון כמות המשקעים פחותה מ- 50 מ"מ גשם שנה. פריסת המשקעים במדבר אינה אחידה במרחב ובזמן ומתבטאת באירועים פתאומיים ונקודתיים. הנגר העילי באזור המדברי הוא בעיקרו שטפונות בנחלי אכזב. אלו מתפתחים בהתאם לעוצמת אירוע הגשם, תפרוסת הגשם במרחב, סוג הקרקע ושיפוע המדרון. השטפונות הינם חלק מהארועים המרגשים באזור ולהם השפעה גדולה על פעילות האדם. בעת אירועי שטפון נחסמים כבישים ולעיתים נגרם נזק לרכוש. סמוך ליישובים נבנו מאגרים לאגירת מי השטפונות וניצולם לצורך השקייה, החול שמגיע עם מי השטפונות מנוצל לחיפוי קרקעות המשמשות לחקלאות. חלק מהמים הנאגרים מושבים במטרה שיחלחלו לתת הקרקע ויעשירו את האקוויפרים.

ניצול המים מתת הקרקע ומהמעיינות הוא שמאפשר את ההתיישבות באזור זה.

מתודולוגיה:      
תכנית החינוך המוצעת משלבת בין שיעורים פרונטליים בכיתה שמועברים על ידי המורה, עבודת מעבדה הכוללת ניסויים שהתלמידים עצמם מבצעים וניסויי הדגמה ושימוש בכיתת מחשבים, בתוכנות ואתרים באינטרנט. בנוסף כחלק מתכנית החינוך מתקיים סיור לימודי שמתואם לאזור בית הספר ומטרתו לראות באופן מוחשי את כל ה"תחנות" של מחזור המים במדבר באזור מגוריו של התלמיד.

התכנית תעסוק גם בהפנמת טכנולוגיות חדשניות, מעבר לפלטפורמה המוכרת של  google ו- office, המבוססות על מאגרי מידע וחישה מרחוק, שתאפשרנה לתלמידים לנתח נתונים של מכ"ם גשם, מכ"ם עננים ומפות סינופטיות של השירות ההידרולוגי, google earth, GIS  ועוד.

שילוב התכנית בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ד) התבצע במספר שלבים

 1. שיעורים מן התכנית הועברו  בבתי הספר על מנת לבדוק את איכותם והתאמתם.
 2. התכנית הוצגה בפני המנהלים ומורי המדעים/גיאוגרפיה  של בתי הספר השונים במועצות האזוריות : חבל אילות, ערבה תיכונה, תמר ומגילות.
 3. בוצעו שינויים והתאמות לתכנית הלימודים לאחר דיון ושיחה עם המורים ובתי הספר.
 4. נערכו השתלמויות למורים שילמדו את התכנית בשנה הבאה.

הצגת תוכנית חינוך מים במדבר

 יחידות הלימוד בתוכנית (בהתאמה לאזור עין גדי):

 1. מחזור המים
 2. מימנויות טכנולוגיות
 3. בעקבות הגשם
 4. נגר עילי
 5. מי תהום
 6. הכנה וסיכום סיור
 7. מים חוצי גבולות
 8. תוצר מסכם

חומרי עזר

יחידות הלימוד בתוכנית (בהתאמה לאזור ערבה דרומית לחטיבת הביניים):

 1. מחזור המים
 2. תבליט ומפה
 3. נגר עילי
 4. הדרוגרף
 5. מי תהום
 6. תוצר מסכם
 7. סיכום חורף 2013-2014
 8. מיומנויות טכנולוגיות
 9. בעקבות הגשם
 10. שכנות טובה

חומרי עזר

יחידות הלימוד בתוכנית (בהתאמה לאזור ערבה דרומית ליסודי):

 1. מחזור המים
 2. בעקבות הגשם
 3. נגר עילי
 4. מי תהום
 5. תוצר מסכם

חומרי עזר

 

 ארועי גשם וסיכום שנתי 2013-2014

בסיוע: