כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית?

כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית?

לצפייה במאמר בעמוד חדש לחץ כאן

 

מאמר זה בוחן כיצד ניתן להוביל לשינוי התנהגותי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית, והוא מבוסס על מחקר שבדק תהליך המתרחש בעיר אילת בעשור האחרון. המאמר נשען על תפיסת עולם הקוראת ליישום הקיימוּת כדרך חיים וכבסיס להתנהלות האנושית. על פי תפיסה זו, ריבוי אוכלוסין, צריכה בלתי מבוקרת ויחס בלתי מוסרי כלפי הסביבה פוגעים במערכות תומכות החיים; אולם עדיין ניתן להוביל שינוי בהתנהגות בני האדם ובהרגלי הצריכה שלהם, והשינוי צריך להתקיים במגוון מגזרים כגון המגזר הפוליטי, הכלכלי, הסביבתי והחברתי-תרבותי. בין הגורמים לשינוי נמצא את פיתוחן
של טכנולוגיות נקיות וידידותיות לסביבה, התייעלות וחיסכון במשאבים, תכנון מחודש של המרחב העירוני והפעלתה של מערכת חינוך סביבתי-חברתי-קהילתי, שתדריך את הקהילה כולה, כולל פוליטיקאים, מקבלי החלטות ומעצבי העתיד.
כל אלה יסייעו להשפיע על האופן שבו אנו חווים את הסביבה, פועלים בה, צורכים את משאביה ומשפיעים על עתידה.
המאמר מושתת על ממצאי מחקר רחב-היקף שנערך במסגרת לימודי התואר השני. עבודת המחקר נסמכה על שני מקורות.
מקור אחד הוא מחקרים עדכניים המראים שעיקר אזור המחיה של האדם הפך להיות בתוך העיר הבנויה, והם מציגים את תמונת הנזק הסביבתי-חברתי שנגרם על ידי האדם ושאליו אנחנו עתידים להגיע במאה ה 21- . המקור השני הוא מסמך הפעולה "סדר היום העולמי לקראת המאה ה 21- " כפי שהוצג בוועידת הפסגה של האו"ם בריו דה ז'ניירו בשנת 1992 .
היות שהמחקרים מראים כי במאה ה 21- מרבית בני האדם יחיו בערים הבנויות, מטרת המחקר הייתה לבחון הלכה למעשה כיצד ניתן להוביל שינוי סביבתי-חברתי בקהילות עירוניות, נושא בעל חשיבות מכרעת לתקופה שבה אנחנו חיים. מאמר זה יתמקד אפוא בשינוי שנדרשת לעבור הקהילה העירונית.
החלק הראשון של המאמר יציג את התפיסה העולמית: התפתחות העיר וצרכיה מאז ועד היום, היבטים של תכנון, סיפוק צרכים והישענות על משאבים. מידע זה מבוסס על מאמרים מתחום הפסיכולוגיה החברתית-סביבתית הקושרת בין האדם לבין מקומו. אלו יעמיקו את הבנתנו במרכיבים הרגשיים, הכלכליים והתרבותיים שעל העיר לספק לתושביה על מנת שירצו להוביל שינוי סביבתי-חברתי, וכן במהלכי החינוך הסביבתי הנחוצים להובלת הציבור לקראת שינוי התנהגותי, שיהפוך את הערים הקיימות לערים מקיימות.
בחלקו השני של המאמר יוצגו ממצאי המחקר. הממצאים מבוססים הן על תאוריה המעוגנת בשדה והן על גישת חקר מקרה. מקרה הבוחן הוא מיזם "הכיפה האקולוגית", המרכז ובית לחינוך סביבתי-חברתי-עירוני המדגים את עקרונות הקיימות. המרכז שייך לעיריית אילת, ליחידה האזורית לאיכות הסביבה אילת-אילות, והוא פועל לקידום שינוי תפיסתי והתנהגותי ולהטמעת ערכי הקיימות העירונית באילת. המשתתפים במחקר הם בעלי תפקידים בכירים, מקבלי ההחלטות מתחומי התכנון, הניהול, החינוך והקהילה בעיר אילת. תפיסתם ועשייתם מלמדות על תפיסת הקיימות העירונית, על
התהליך ועל החסמים וההצלחות שעוברת העיר אילת בדרך להפיכתה לעיר בת-קיימא.
Additional Title: 
מבוסס על מקרה בוחן: מיזם "הכיפה האקולוגית" לחינוך סביבתי-חברתי באילת – תפיסות עולם, חסמים והצלחות בדרך לקהילה עירונית בת-קיימא
תאריך פרסום: 
דצמבר, 2014
מהדורה: 
6 (4)
Pages: 
113-126

Content type: