להעשרות סביבתיות השפעה שונה על יכולת הלמידה והזיכרון של עכברים בגילאים שונים

להעשרות סביבתיות השפעה שונה על יכולת הלמידה והזיכרון של עכברים בגילאים שונים

Student Name: 
יאנה קיטיק
Supervisor: 
ד"ר גבי בנט

העכבר הוא יונק קטן מסדרת המכרסמים. בגלל קרבתו לאדם מבחינות רבות, העכבר משמש כאורגניזם מודל לבני אדם בניסויים בתחומי הפיזיולוגיה, הפסיכולוגיה, ההתנהגות, חקר הסרטן ועוד. העכברים ידועים כבעלי חיים בעלי זיכרון ויכולת למידה גבוהה, שנבחנו במחקרים רבים. הלמידה מוגדרת כרכישה, הרחבה ו/או שיפור של ידע, תובנה, יכולת או מיומנות והזיכרון מוגדר כיכולת של אורגניזם כל שהוא לאגור מידע מהסביבה דרך החושים ולהשתמש בו בעת הצורך. גורמים רבים משפיעים על תהליכי הלמידה והזיכרון ובהם גילו של בעל החיים או גורמים חיצוניים כגון עקות כאלה או אחרות, או לחילופין, סביבה עשירה המספקת גירויים. מטרתה של העבודה המתוארת כאן הייתה לבחון האם לגורמים כמו גיל העכבר ו/או העשרות סביבתיות יכולת להשפיע על תהליך הלמידה והזיכרון שלו. יכולות הלמידה והזיכרון של העכבר נבחנו באמצעות המעבר ב"מבוך המים של מוריס" (Morris water maze). לצורך הניסוי גידלנו קבוצה של 24 עכברים צעירים בני חודשיים למשך חודשיים, אשר במהלכם הם נחשפו פעמיים למבוך המים של מוריס, בתחילת הניסוי ובסופו. מחצית מהעכברים גודלו בתנאים סטנדרטיים ומחצית מהעכברים גודלו בסביבות גידול אשר שונו אחת ליום, דבר אשר ידוע מניסויים קודמים כגורם לעקה. בהמשך נערך בדיוק אותו ניסוי על קבוצה של 20 עכברים מבוגרים בני שנה וחצי. בניסוי זה נמצא כי אצל העכברים המבוגרים, לאחר חודשיים של גידול בתנאי הביקורת, הזמן הממוצע ליציאה מהמבוך בשלושת הניסיונות היה נמוך יחסית (בין 15-22 שניות), בדומה לזמן הממוצע שהושג בתחילת הניסוי. לעומת זאת בגידול עם העשרות תכופות (טיפול), הזמן הממוצע ליציאה מהמבוך בניסיונות הראשון והשני היה 40 שניות ובניסיון השלישי 10 שניות. נמצא גם כי בניסיון השלישי לא היה הבדל מובהק בין הזמנים בביקורת ובטיפול. אצל העכברים הצעירים, לאחר חודשיים של גידול עם העשרות תכופות (טיפול), נצפתה ירידה בזמנים בין הניסיון ראשון לשני ושלישי מ- 25 שניות בממוצע ל- 10 שניות בממוצע. בביקורת לעומת זאת, לא הייתה ירידה מובהקת בזמנים בין הניסיון ראשון לשלישי, כאשר הזמנים היו ונשארו סביב 20-30 שניות, בדומה לזמן הממוצע שהושג בתחילת הניסוי. תוצאות אלה מצביעות על כך שהעשרות סביבתיות תכופות פוגעות כנראה בזיכרון המרחבי של עכברים מבוגרים אך לא ביכולת הלמידה שלהם. מאידך, נראה כי העשרות סביבתיות תכופות לא משפרות (אך גם לא פוגעות) בזיכרון המרחבי של עכברים צעירים אך כנראה משפרות את יכולות הלמידה שלהם. תוצאות אלה עומדות בחלקן בסתירה לידוע בספרות.