"מים ושכנות טובה" — התכנית החינוכית של "אקופיס המזרח התיכון"

"מים ושכנות טובה" — התכנית החינוכית של "אקופיס המזרח התיכון"

המאמר סוקר את ההיסטוריה, היעדים, המטרות וההישגים של התכנית החינוכית "מים ושכנות טובה", שבה משתתפות בו- זמנית קהילות ישראליות,  ירדניות ופלסטיניות. במסגרת המאמר סוכמו התוצאות העיקריות של מחקר שהעריך את מידת ההשפעה של פרויקט מים ושכנות טובה בשנים 2012 – 2014 .

תאריך פרסום: 
יוני, 2017
מהדורה: 
9 (2)
Pages: 
65-68

body field language: