מכרות הנחושת הקדומים בנחל עמרם, מחקר מחודש

מכרות הנחושת הקדומים בנחל עמרם, מחקר מחודש

לצפייה במאמר בעמוד חדש לחץ כאן

 

מכרות נחושת קדומים התגלו לראשונה בנחל עמרם על ידי חיילי צה"ל בשנת 1949 , ושנה לאחר מכן ביקר בהם נ' גליק. בשנות השישים של המאה ה 20- נסקר האזור על ידי ב' רותנברג, ובשנת 1989 נסקרו מכרות אחדים על ידי ל' ויליס. החל משנת 2011 נערך במקום מחקר רב-תחומי על ידי כותבי מאמר זה במימון משרד המדע, שכלל סקר ארכיאולוגי ומחקרים נלווים מתחומי מדעי הטבע. הסקר הארכיאולוגי תיעד במפורט את המכרות שהתגלו בעבר, אך הוסיף גם מכרות חדשים רבים ואתרים הקשורים אליהם. תקופות הכרייה העיקריות היו אלה: תקופת הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל )המאות י"ג–ט' לפנה"ס(, התקופה הנבטית-ביזנטית )המאות א'–ה' לספירה (והתקופה האסלאמית הקדומה) המאות ז'–י"א לספירה. (הסקר והחפירות המצומצמות העלו ממצאים רבים, והמחקרים מתחומי מדעי הטבע) סקר גיאולוגי וגיאומורפולוגי, רדאר חודר קרקע, סריקה תלת-ממדית ובדיקות כימיות( תרמו מידע רב חדש על ההיסטוריה ועל הטכנולוגיה של תעשיית הנחושת הקדומה בעמק הערבה.

 

Additional Title: 
Ancient copper mines at Nahal Amram, a new study
תאריך פרסום: 
דצמבר, 2014
מהדורה: 
6 (4)
Pages: 
99-112

Content type: