מכתשים בארץ ובעולם: עיון מחודש בתופעה נדירה אך מגוונת

מכתשים בארץ ובעולם: עיון מחודש בתופעה נדירה אך מגוונת

מכתש, אותה תופעת טבע ייחודית של עמק מוקף מצוקים גבוהים בראש קמר א-סימטרי, הוגדר על פי מאפייני מכתשי הנגב (מכתש רמון, המכתש הגדול והמכתש הקטן) בהתאם לידע המדעי שרווח בשנות הארבעים והחמישים של
המאה ה- 20.
במאמר הנוכחי 
נסקרים כמה מכתשים ומבנים דמויי מכתש בארץ ובעולם במטרה לבחון מחדש את ההגדרה הזו. המכתשים והמבנים השונים שנבחנו הם אלה:
 1. מכתשים, שבדומה למכתשים הגדולים בנגב, נוצרו לאורך הקשת הסורית (מכתשי עריף, עריף א-נאקה, 
ג'בל מע'רה, ג'בל הלאל, צווילח)
 2. מבנים בארץ שעצם הגדרתם כמכתש מוטלת בספק, וחלקם אינם שייכים למבנה הקשת 
הסורית (קמר ירוחם, כיפת עשת, בקעת צחיחה)
 3.  מבנים מכתשיים בעולם (תאילנד, קולורדו, אנגליה). בסקירת המבנים נתייחס לסטרטיגרפיה ולמנגנון ההיווצרות, כאשר המורפולוגיה המכתשית מומחשת על ידי חתכי אורך ורוחב. מקצת מהמכתשים מתוארים גם באמצעות חתך רוחב גיאולוגי סכמתי, שמציג את הקשר בין המורפולוגיה לבין הליתולוגיה.

כל מבנה נבחן על פי קווי הדמיון והשוני שלו למאפייני מכתשי הנגב הגדולים. סקירת המכתשים מראה כי הרבגוניות של מאפייני המכתשים חורגת הרבה מעבר למוכר ממכתשי הנגב ולמאפיינים שעמדו לנגד עיני החוקרים בעת שהגדירו את המכתשים ואת התנאים להיווצרותם. על כן עולה הצורך להרחיב את הגדרת המכתשים ולחדד את התנאים ההכרחיים להיווצרותם. את המאמר חותמת הצעת הגדרה מחודשת המתייחסת למכתשים בארץ ובעולם.

 Link to extended abstract in English

תאריך פרסום: 
דצמבר, 2016
מהדורה: 
(4) Negev, Dead Sea and Arava Studies 8
Pages: 
126-138

Content type: