מעבדה לגילוי תרופות בצמחי מדבר

מעבדה לגילוי תרופות בצמחי מדבר

לצמחי מדבר יש סיכוי טוב להכיל חומרים עם פעילות ביוכימית ייחודית מאחר וצמחים אלו גדלים ושורדים בתנאי עקה של טמפרטורות קיצוניות, מיעוט גשמים וקרינה עזה. פעילות המעבדה לגילוי תרופות בצמחי מדבר מבוססת על סריקת ספריית מיצויים מצמחימדבר כנגד מודלים של מחלות בבני אדם. במעבדה בראשותה של ד"ר ריבקי אופיר יש אוסף של כ 250-צמחי מדבר ("ספריית צמחי מדבר") ומתוכם אותרו לאחרונה מספר צמחים המכילים חומרים פעילים הנסרקים כנגד מודלים תאיים של סרטן ומחלות ניוון מוח (כמו מחלת אלצהיימר).

ספריית צמחיה מדברית אשר צמחים ממנה נבדקים כמקור לתרופות חדשות