מעבדות ומשרדים- שלוחת אילות

מעבדות ומשרדים- שלוחת אילות

חבל אילות:

  1. מעבדה לייצור ביוצ'ר. –  אילן סתוי.
  2. מעבדה לייצור אנרגיה מתחדשת בתהליכים כימיים- קטורה ( טארק)
  3. מעבדה לייצור אנרגיה מתחדשת מאצות- (גבי בביה"ס בטיובתה)
  4. מעבדה לניצול תאים פאוטווולטאים- חבל אילות- יטבתה (אלכס)
  5. מרכז לחקר הידרולוגיה, אגן ים המלח, שטפונות ושינוי אקלימי- מעבדת שדה
  6. מרכז לחקר מערכות אקולוגיות. מעבדת שטח שמנטרת מערכת יחסי גומלין