נביטת עצי השיטה באתר יטבתה בעקבות ארועי הגשם של חורף 2010

נביטת עצי השיטה באתר יטבתה בעקבות ארועי הגשם של חורף 2010

Student Name: 
לילה מרקס
Supervisor: 
ינאי שלומי