נחלת הכלל וידע אקולוגי מסורתי בכפר צור באהר: קיימות אקולוגית-חברתית בעבר כהשראה להווה

נחלת הכלל וידע אקולוגי מסורתי בכפר צור באהר: קיימות אקולוגית-חברתית בעבר כהשראה להווה

מאמר זה עוסק בנחלת הכלל ( the commons ) ובידע אקולוגי-מסורתי ( TEK ) בכפר צור באהר שבמזרח ירושלים. המאמר מציג את נחלת הכלל ואת ה- TEK כמרכיבים של קיימות סביבתית-חברתית שהתקיימה בכפר, ושניתן ללמוד ממנה על מנת לגבש עקרונות קיימות עבור ההווה וליישמם.  חיבור למסורות אלה יאפשר גם ליצור בכפר גישה מקומית של חינוך סביבתי ושל קיימות.  המאמר מציג מינוחים וסקירת ספרות בתחום, ומתעד פרקטיקות מקומיות בצור באהר המתייחסות לקיימות סביבתית,  לנחלת הכלל,  לאיכות חיים ולידע אקולוגי-מסורתי.
המאמר מציג טרמינולוגיות ופרקטיקות מקומיות בצור באהר הנוגעות לקיימות, נחלת הכלל וידע אקולוגי-מקומי. מובאים בו ממצאי מחקר איכותני שבו רואיינו אנשים מהכפר,  בני קבוצות גיל שונות,  על מנת לזהות את תפיסותיהם לגבי סוגיות אלה. הממצאים מלמדים שעבור הקשישים בני השמונים ומעלה, ידע אקולוגי-מסורתי ושיתוף בנחלת הכלל היו דרך החיים המקובלת, שאליה נולדו ובה בגרו וחיו שנים רבות; " דור הביניים" , בני ה 60- , הכירו מסורות אלה מילדותם, ולאחר מכן חזו בדעיכתן לאורך הזמן;  הצעירים יותר,   בני ה 20- וה 30-  שגדלו לעולם מודרני,  אדישים למסורות אל ה או אף מגלים כלפיהן יחס עוין,  אם כי הם מכירים בתועלות בריאותיות וחברתיות הקשורות בהן,  ולעיתים אף מתייחסים אל מסורות אלה כאל עבר בריא,  סביבתי ומקיים יותר,  בייחוד בהיבטים של הקשר עם האדמה.  למרות ההכרה בתועלות,  הם ספקנים לגבי האפשרות לקיים מסורות וערכים אלה בהקשר החברתי,  הטכנולוגי והתרבותי המודרני.  המאמר סוקר מסורות חקלאיות וטכנולוגיות בכפר,  ומציג אותן כידע אקולוגי מסורתי;  את מסורות נחלת הכלל חושף המאמר באמצעות סקירת דפוסים של שיתוף פעולה ושיתוף במשאבים,  כולל שטחי קרקע,  המושפעים בייחוד מסוגיות של הסכסוך הישראלי–פלסטיני והפקעת קרקעות.

 

תאריך פרסום: 
יוני, 2017
מהדורה: 
9 (2)
Pages: 
69-85

Content type:

body field language: