ניטור שנתי אחר חברות מיקרואורגניזמים פוטוסינתטיים המצויים במי בולעניים לאורך ים המלח

ניטור שנתי אחר חברות מיקרואורגניזמים פוטוסינתטיים המצויים במי בולעניים לאורך ים המלח

Student Name: 
דניאל להב
Supervisor: 
ד"ר גבי בנט