פרויקט הקמת גן אקולוגי לחינוך סביבתי באמצעות כלים מוחשיים-חווייתיים

פרויקט הקמת גן אקולוגי לחינוך סביבתי באמצעות כלים מוחשיים-חווייתיים

צריכת האנרגיה העולמית מבוססת על פחם, על נפט ועל גז טבעי, שהם דלקים מחצביים ומתכלים, והשימוש בהם מזהם את הסביבה. ישנם מקורות אחרים לאנרגיה, כמו רוח ושמש, שהם מקורות מתחדשים שאינם מזהמים. בגן האקולוגי משולבים מתקנים המדגימים אנרגיות מתחדשות, שנשענות על עקרונות מדעיים של המרת אנרגיה. הביקור בגן הוא חלק מהחינוך הסביבתי המוקנה בכלים מוחשיים וחווייתיים. בהקמת הגן האקולוגי השתתפו סטודנטים להנדסה ועיצוב מ- HIT מכון טכנולוגי חולון ותלמידי בית הספר היסודי רביבים בחולון.

תאריך פרסום: 
דצמבר, 2016
מהדורה: 
(4) Negev, Dead Sea and Arava Studies 8
Pages: 
139-146

Content type: