צונאמי במפרץ אילת - הערכה ראשונית של נזק כלכלי באתרים נבחרים לאורך החוף

צונאמי במפרץ אילת - הערכה ראשונית של נזק כלכלי באתרים נבחרים לאורך החוף

אירועי צונאמי בעשורים האחרונים גבו את חייהם של מאות אלפי בני אדם, הותירו מיליונים ללא קורת גג וגרמו לנזקים קשים ביותר לתשתיות ולכלכלה של מדינות חוף מסביב לעולם. עוצמת האירועים והסיקור האינטנסיבי על ידי התקשורת הובילו להעלאת המודעות בעולם בנוגע לצונאמי ולאפשרות לצמצם את נזקיו על ידי היערכות מבעוד מועד. במפרץ אילת התרחשו לפחות שלושה אירועי צונאמי היסטוריים: בשנת 1995 וב 1969- ואירוע גדול כנראה לפני כ 2,400- שנים. בהתחשב בפעילות הטקטונית הערה במפרץ אילת ובציפייה לרעידות אדמה חזקות באזור, ניתן לקבוע בוודאות שחופי המפרץ חשופים לסכנת צונאמי ממשית. סכנה זו מוגברת בשל אפשרות לצונאמי כתוצאה מגלישות תת-ימיות במדרונות התלולים שלאורך המפרץ בעקבות רעידת אדמה. עד היום לא בוצע ניתוח מעמיק של הסיכוי לצונאמי גדול באילת, ולא הוערכה מידת הנזק האפשרית מאירוע כזה. מאמר זה מציג הערכות ראשוניות של מידת הנזק העלול להיגרם בשלושה אתרים לאורך חופי מפרץ אילת בשל אירועי צונאמי משמעותיים )גובה הצפה מרבי של שלושה–חמישה מטרים(. לפי ההערכות, בעקבות הצפה בעת צונאמי עלול להיגרם נזק רב באתרים תיירותיים ומסחריים ובנמל אילת, והנזק לתשתיות, לציוד ולמבנים עלול לעלות על מיליארד שקלים. אם יתרחש צונאמי כזה בסוף שבוע, בקיץ או בחג, עלולים להיפגע אלפי אנשים. הערכות הנזק מעידות על צורך במחקר לבחינת תרחישי צונאמי מפורטים, שיכללו חישוב נזק הנדסי למבנים ונזק כלכלי ישיר ועקיף לאורך כל קו החוף של המפרץ. במאמר מפורטות המלצות לקידום המודעות לאפשרות התרחשות צונאמי באילת והיערכות לקראתו.

תאריך פרסום: 
מרץ, 2017
Pages: 
32 –23

Content type: