שחזור פליאוגיאוגרפי של שולי ים תטיס בתקופת הסנטון על פי זוחלים ימיים, בולבוסים ואי התאמות בסלעים של תצורת מנוחה

שחזור פליאוגיאוגרפי של שולי ים תטיס בתקופת הסנטון על פי זוחלים ימיים, בולבוסים ואי התאמות בסלעים של תצורת מנוחה

מחקר זה התמקד בפרט התיכון של תצורת מנוחה מגיל סנטון. חתכים עמודיים מפורטים מעידים על שינויי פציאס בכמות החוואר, הגיר, החרסית ובנוכחות אבן חול וצור במחשופים הדרומיים באזור באר אורה. בעבודת שדה נמצאו גם עדויות לתעלות תת ימיות ולאי התאמות במהלך השקעת הפרט. בהר מנוחה נמצאו אינסיטו עצמות וחוליות של זוחל ימי. אלו מצויות בסלע גיר ביומקריטי ובוצי. שכבות עדינות בסלע מעידות שההשקעה היתה במקומות בהם ישנה טורבלנציה מעטה וכנראה שהסביבה היתה אנארוקסית. החוליות וחלקים מאזור הכתפיים, האגן והגפיים של הזוחל הימי מהמין חוליות של זוחל ימי – Elasomosaurus sp . זהו זיהוי ראשון בישראל של זוחל מסוג זה שאורכו היה יותר משמונה מטר. ממצאים דומים ישנם מירדן סוריה ומרוקו. מאסף הפורמיניפרים הפלנקטונים נשלט ע"י מינים סוגים בעלי מורפולוגית שלד פשוטה יחסית הנחשבים כבעלי אורח חיים אופרטיוניסטי וקצב ריבוי מהיר ) r-selected (, המעידים על פוריות גבוהה בעמודת המים העליונה והשפעתה של מערכת ה- upwelling שהחלה לפעול באזורנו באותה תקופה. הבולבוסים בפרט התיכון של תצורת מנוחה מעידים על פעילות ביוגנית עשירה גם בקרקעית הים. פעילות זו לוותה בתהליכי השקעה והמסה בשלב הדיאגנטי המוקדם. מרבית הבולבוסים מעידים על המסה סלקטיבית של חלקי החתך שפחות עשירים בחומר אורגני. המצאות בולבוסים בודדים שבחלקן עדויות לנוכחות משמעותית של חומר אורגני עשוי ללמד שהיו גם בולבוסים שנוצרו בהתגבשות קונצנטרית. הדייקים שנמצאו בנחל קידר מייצגים סדקים שנוצרו כנראה בפעילות טקטונית במהלך ההשקעה. מילוי הסדקים בחוואר וגרגרי קוורץ הוא תוצאה של השקעה בחלל שנוצר.

תאריך פרסום: 
יוני, 2013

Content type: