שינויים בגודל השטח הרטוב כבסיס לשחזור הדעיכה של ההידרוגרף בשיטפון מדברי, נחל פארן

שינויים בגודל השטח הרטוב כבסיס לשחזור הדעיכה של ההידרוגרף בשיטפון מדברי, נחל פארן

נתונים הידרולוגיים משיטפונות באזורים מדבריים מעוררים עניין רב בשל תרומתם למי התהום ולחיים באזורים מדבריים. עיבוד הנתונים הקיימים למידע זמין ומשמעותי הוא עניין מורכב בגלל אופי התהליך (מגשם לשיטפון והעשרה), ונעשה מורכב אף יותר עקב חוסר בנתונים וקשיי מדידה בשיטות הקיימות. בעבודה זו מוצג מודל פשוט לשחזור השינויים בגודל השטח הרטוב בזמן שיטפון בהינתן גודל השטח הרטוב המקסימלי, וגודל שטח רטוב בנקודת זמן ידועה במהלך דעיכת השיטפון. התוצאות שהתקבלו הראו התאמה טובה בין השינויים בגודל השטח הרטוב לבין השינויים בספיקה על פי ההידרוגרף. מתוך כך ניתן להסיק ששחזור השינויים בשטח הרטוב יכול לשמש בסיס לשחזור הידרוגרף כבסיס נתונים הידרולוגיים משיטפון. היתרון בשחזור השינויים בגודל השטח הרטוב מתבטא בפוטנציאל המדידה הפשוט שלו, שיכול להתבצע באמצעי חישה מרחוק מכווני זמן ומקום. כמו כן המודל הפשוט מאפשר עיבוד נתונים מהיר ויעיל.

תאריך פרסום: 
מרץ, 2018
Pages: 
1-7

Content type:

body field language: