שינויים במפלס הים מהמאה ה - I למאה ה - XIII לסה"נ ומשמעותם האקלימית

שינויים במפלס הים מהמאה ה - I למאה ה - XIII לסה"נ ומשמעותם האקלימית

2,000התאמה בין שרידים ארכיאולוגיים לבין תצפיות גאולוגיות מחזקת את הדעה כי באזור קיסריה שררה יציבות מבנית בהשנים האחרונות. היציבות הזאת וכמו כן הטווח המצומצם של השינוי במפלס הים שמחוללים הגאות והשפל היומיים בחוף הישראלי, מאפשרים לייחס משמעות אקלימית גלובלית לשחזור מפלסי הים במשך תקופות היסטוריות מוגדרות אחדות. היות שמפלס הים הגלובלי הוא ביטוי לאיזון בין כמות מי האוקיאנוסים לבין כמות הקרחונים הממוקמים על היבשות, נראה כי לפני שנה היה מפלס הים הגלובלי, ולכן גם האקלים, דומה למפלס הנוכחי. מפלס הים היה גבוה מהמפלס הנוכחי במאות 2,000כ היה מפלס הים נמוך מהמפלס הנוכחי, XIII–XI וכנראה גם האקלים היה חם מהאקלים הנוכחי, ואילו במאות ה-VIII–VIIה קטע את היכולת לזהות את מפלס הים 1265וניתן להניח כי האקלים הגלובלי היה קר מהנוכחי. החורבן המוחלט של קיסריה בבאזור לאחר אותו אירוע. השינויים שחלו במפלסי הים במיליוני השנים האחרונות הם תוצר של שינויים אסטרונומיים מחזוריים בגאומטריה של סיבוב הארץ סביב השמש (מחזורי מילנקוביץ'), שסגירת מצרי פנמה וצמצום מצרי מלקה השפיעו עליהם השפעה אקלימית ניכרת. התצפיות המוצגות במאמר הנוכחי מראות שמקור ההתחממות האקלימית הפעילה בעשורים האחרונים איננו נעוץ בהכרח בפעילות אנתרופוגנית. אולם הקשר בין נזקים כבדים שנגרמו בעשורים האחרונים לשוניות אלמוגים לבין פעילות אנתרופוגנית, שגרמה לעלייה בתכולת פחמן דו-חמצני באטמוספרה, מסתמך על עובדות מוצקות, והוא סביר ביותר.

מאת :

תאריך פרסום: 
ספטמבר, 2016
Pages: 
93-99

Content type:

body field language: