שיתוף פעולה של לימודי מדע וסביבה משותפים וחוצי גבולות.

שיתוף פעולה של לימודי מדע וסביבה משותפים וחוצי גבולות.

סיכום סדנאת שיתוף פעולה מורים מומחים מישראל וירדן 2014

על מנת לקדם את שיתוף הפעולה עם עמיתים מירדן נערך מפגש של מורים מומחים בתחומי אנרגיה מתחדשת ומדעים בירדן. מטרות המפגש: 1. יצירת מסגרת חינוכית משותפת בתחום האנרגיה המתחדשת