שמות עבריים לחרקים למען חינוך סביבתי ושמירת הטבע: שפיריות ושפריריות כמקרה בוחן

שמות עבריים לחרקים למען חינוך סביבתי ושמירת הטבע: שפיריות ושפריריות כמקרה בוחן

 לצפייה במאמר בעמוד חדש לחץ כאן

 

 

הדוח עוסק בנושא בין-תחומי המקשר בין ידע ביולוגי לבין חינוך סביבתי ומגשר בין טקסונומיה זואולוגית לבין הלשון העברית. מוסבר ונידון הצורך בשמות עממיים בעברית למיני החרקים מסדרת השפיראים (Odonata), ומנותח הניסיון המעשי ביצירת שמות שימושיים לשפיריות ולשפריריות הידועות בארץ ישראל. השפיראים הם הקבוצה הראשונה של פרוקי הרגליים בארץ ששמות מיניה נוצרו באופן מקיף לסדרה כולה בגישה שיטתית ועקיבה והוגשו לאקדמיה ללשון העברית. לאחר תהליך ממושך של דיונים מפורטים בוועדה למונחי הזואולוגיה אושרו השמות על ידי מליאת האקדמיה. שמות השפיריות והשפריריות אמורים לשמש כלי עזר חשוב בחינוך לשימור המגוון הביולוגי ובקידום ההגנה על בתי גידול לחים. מוצגת רשימת מצאי מעודכנת של מיני השפיראים בישראל, עם התייחסות נפרדת לדרום הארץ. הרשימה מבוססת על ספרות מדעית ונערכה למטרות יישומיות של שמירת הטבע.

תאריך פרסום: 
ספטמבר, 2015
Pages: 
58-65

Content type: