שפת ההדרכה הראויה במדריך הטיולים הסלולארי

שפת ההדרכה הראויה במדריך הטיולים הסלולארי

Student Name: 
רינת ממיה
Supervisor: 
  ד"ר חנן גינת ויוני שטרן