תוכנית קו הרכבת לאילת באזור שמדרום לצומת מנוחה היבטים סביבתיים

תוכנית קו הרכבת לאילת באזור שמדרום לצומת מנוחה היבטים סביבתיים

Student Name: 
איתמר להב
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת

מיזם הרכבת לאילת עבר בהחלטת ממשלה בתאריך ה-15.2.2012. פרויקט זה מתואר כגדול ביותר בתחום התחבורה היבשתית בתולדות המדינה: אורך המסילה יהיה כ-365 ק"מ ואילו העלות הכוללת של המיזם מוערכת בכ-40 מיליארד ₪, מרבית העלות נובעת מהרצון לאפשר לרכבות מהירות לנסוע על תוואי זה. לפרויקט מספר מטרות אשר במרכזן עומדות קירוב הפריפריה למרכז הארץ, העלאת מספר התיירים המגיעים לאילת  ויצירת תחליף חלקי למעבר סחורות בתעלת סואץ. מנגד, ניצבות ההתנגדויות רבות שנובעות בעיקר משיקולים כלכליים וסביבתיים. בעבודתי, בחרתי לעסוק בקטע באורך 88 ק"מ באזור שבין צומת מנוחה לעיר אילת, וגם באופן הכניסה לאילת, במסוף המטענים שיוקם בשחורת ובתחנת הנוסעים במרכז העיר, לבדיקת אפשרות לאופן התחברות הרכבת לנמל ימי, בחנתי את רכבת המטענים בעיר עקבה השכנה. עבודתי עוסקת בעיקר בהשלכות הסביבתיות של פרויקט הרכבת באזורי המחקר. את ההשלכות הללו חילקתי לכמה קטגוריות:

מפגעים נופיים- מפגעים אשר יפריעו לבני האדם באזור התוואי בשל מראה המסילה, מופעה בשטח, הרעש אותו היא תיצור והאור לו היא תגרום.
פגיעה בבעלי חיים- מסילת הרכבת תגרום לפגיעה בבעלי חיים בשל יצירת סכר בלתי עביר בדמות גדרות, יצירת זיהומי אור, רעש ורעד בקרקע ועוד.
פגיעה בצומח- השפעות מסילת הרכבת על הצומח במורד הנחלים כאשר בפרק זה התמקדתי בעיקר בעצי השיטה המהווים מרכז חיים במדבר.
הצורך בעפר להרמת הסוללה- מתוארת כמות משוערת של עפר, תהליך העיבוד המשוער שלו ודרך השימוש וההובלה שלו.
מפגעים נקודתיים באזורים נבחרים- ישנם אזורים שיפגעו יותר מאחרים כתוצאה מבניית הרכבת. אזורים אלו נבחנו בפירוט ונותחו בעבודה זו.

לצורך כתיבת העבודה, נעזרתי בספרות, במאמרים ובדוחות אשר עסקו באזור המחקר, ברכבת ובמחקרים אודות השפעות תחבורה על בעלי חיים, ראיינתי דמויות מפתח בנושא כמו מהנדס הפרויקט, מהנדס המועצה האזורית חבל אילות, האקולוג של רשות הטבע והגנים במחוז אילת ועוד. בנוסף, ערכתי סיורי שטח רבים בנקודות מפתח לאורך התוואי וגם במסילת הרכבת בעקבה על מנת להתרשם מפרויקט מסילתי בעיר השכנה לאילת. לבסוף, הגיתי מספר הצעות לפתרון או לשיפור תכנון התוואי כך שהשפעתו על הסביבה תמוזער וכדי לשמר את נופי הערבה והחיים בה למען העתיד.
לדעתי, פרויקט הרכבת הוא פרויקט חשוב, למרות שעבודתי עוסקת בצדדיו השליליים. אני מאמין שרכבת היא הכרח לקידום וטיפוח הפריפריה בכלל והעיר אילת בפרט ולכן אני בעד הקמתה. אני כן חושב, שעל מתכנני תוואי הרכבת ועל מקבלי ההחלטות, לקחת כל סוגיה סביבתית ברצינות ולפעול על מנת למזער את השפעת הרכבת על אזורה מבחינה סביבתי.