תיאור ייחודי בספרות ימי הביניים על גורלם של לוחמים צלבנים בסביבת ים המלח. ש' לוטן.

תיאור ייחודי בספרות ימי הביניים על גורלם של לוחמים צלבנים בסביבת ים המלח. ש' לוטן.