ניצן שגב-שאולוב

ניצן שגב-שאולוב

תחום המחקר: 
אקולוגיה - חרקים
דוא"ל: 
מחקר נוכחי: 

הצעת מחקר דוקטורט

סטודנטית: ניצן שגב-שאולוב

במהלך התקופה המודרנית, מינים ובתי גידול חשופים לשינויים סביבתיים מהירים רבים, אשר נגרמים בידי האדם. שינויים אלה כוללים שינוי בתי גידול, חשיפה למינים אקזוטיים, ניצול יתר של משאבים, שינויי אקלים וזיהום. מקור רציני של זיהום ברחבי העולם הוא דליפות דלק, אשר עשויות לגרום לנזקים נרחבים למינים של חי וצומח ולאקוסיסטמה. כאשר הסביבה נחשפת לקטסטרופה, ההשפעה על מגוון המינים מתרחשת מיד, אך השפעות של שאריות עשויות להימשך שנים.

שמורת הטבע עברונה סובלת מהפרעות אנושיות - היא זוהמה פעמיים על ידי נפט גולמי בשנים 1975 ו-2014. במטרה להעריך את הנזק, אשר נגרם למערכת האקולוגית המדברית לטווח הקצר והארוך, מבוצע בשטח ניטור של 5 שנים העוסק בבחינת גורמים שונים של קרקע, צומח ובע"ח. בעבודה זו נבחנת ההשפעה של דליפת הנפט בשלוש רמות שונות: רמת החברה, רמת האוכלוסייה והתנהגות.

כמו כן, פרוטוקול שימוש באינדיקטור התנהגותי, אשר ישלים את תוצאות הסקרים הדמוגרפים ע"י תצפיות שדה וניסויים התנהגותיים מבוקרים בתנאי מעבדה על חיפושיות שוכנות הקרקע מזוסטנה (M. angustata) , זחלים של ארינמלים (Myrmeleontidae) ושני סוגי זוחלים: שנונית האז (Acanthodactylus opheodurus)  וישימונית תמנע (Stenodactylus sthenodactylus).

המטרה לזהות אינדיקטור התנהגותי פוטנציאלי, אשר יאפשר להעריך בצורה מיטבית את מצב השמורה בעתיד ויסייע למקבלי ההחלטות לקבוע כיצד לנהל שמורה אשר סבלה מזיהום נפט, במקרה של עברונה כמו גם במקרים עתידיים.

The Conservation Behavior Research Lab

פרסומים נבחרים: 
  • תכנית ניטור שיטים אחידה בערבה PDF icon
  • Desert Vegetation Forty Years after an Oil Spill PDF icon
  • Efficiency and Acceptance of a Commercial Hoodia parviflora Product for Support of Appetite and Weight Control in a Consumer Trial PDF icon
  • Grazing pressure on coral reefs decreases across a wide depth gradient in the Gulf of Aqaba, Red Sea PDF icon
  • Intraguildpredation in an extreme arid desert: antlions and scorpions in the ‘Aravarift valley 
  • חוות דעת אקולוגית בנושא זיהום נפט בשמורת עברונהPDF icon
  • ניטור זמן אפס בעברונה PDF icon