"ומהרריה תחצוב נחושת" – כנס תמנע השלישי 11 – 12 ביולי 2018

"ומהרריה תחצוב נחושת" – כנס תמנע השלישי 11 – 12 ביולי 2018

26.06.18

 ב 11 – 12 ביולי 2018 יערך כנס מחקרי תמנע השלישי – "ומהרריה תחצוב נחושת" (דברים ח':ט').
 בכנס יציגו חוקרים רבים את תוצאות המחקרים העדכניים בתמנע ומחקרים נוספים העוסקים בנחושת במרחב, לרגל פרסום הספר   MINING FOR ANCIENT COPPER    העוסק בנחושת בעולם העתיק. 

ביום הראשון של הכנס, יום ד' 11 ביולי, אחה"צ,  יערכו סיורים בעקבות חידושי המחקר באתרי הפארק בהדרכת החופרים. 

ביום השני של הכנס, יום ה' 12 ביולי, החל מ 8:30 ועד 16:30 יתקיימו מושבי הרצאות באולם האזורי של חבל אילות, בסמוך ליטבתה. 

ההרצאות יעסקו בחידושי המחקר:

מושב ראשון: המהפכה במחקרי תמנע והחזרה לתקופת המקרא.

מושב שני: חידושים במחקרי הערבה ואזורים סמוכים (מטלורגיה קדומה וחברה).

מושב שלישי: גיאולוגיה, תיירות, והנגשת הידע ממחקר לתיירות. 

פארק תמנע ממוקם בשוליים המערביים של הערבה הדרומית, בבקעה דמוית פרסה התחומה במצוקים תלולים. הבקעה מהווה "חלון גיאולוגי", בו נחשפים לעיננו סלעים רבים ומגוונים ומינרלים בעלי חשיבות כלכלית (במיוחד נחושת ומנגן). הסלעים הנראים ברחבי הפארק מספרים את ההיסטוריה הגיאולוגית שלו ומאפשרים לנו להתבונן אל העבר ולהבין תהליכים טבעיים שהתרחשו כאן במשך מליוני שנים. התהליכים הגיאולוגים הביאו להופעת הנחושת בשכבות סלע שונות בתמנע.

 עפרות הנחושת המצויות בבקעה משכו לכאן את האדם כבר באלף החמישי לפנה"ס, כלומר לפני למעלה מששת אלפים שנה. מאז ועד התקופה המודרנית כרו אנשים את תרכיזי הנחושת מן הסלע, והפיקו מהם את המתכת. שיטות הכרייה, כלי הכרייה, וטכנולוגית ההפקה, התפתחו והשתכללו במרוצת הדורות, כפי שמעידים השרידים והממצאים הרבים באתרי הבקעה.

בבקעת תמנע נמצאים שרידי מכרות נחושת מהקדומים בעולם, אשר יחד עם שימור יוצא דופן של אתרי הכרייה וההפקה, מציבים את תמנע כאחד האתרים החשובים ביותר ללימוד תולדות הנחושת, וכמוקד משיכה לחוקרים מרחבי העולם.

 מחקר ארכאולוגי שיטתי נערך בבקעה החל משנת 1959 ועד ימים אלה. בעשור האחרון פועלת בתמנע משלחת ארכיאולגית רב תחומית של אונ' ת"א. 

ממחקרי המשלחת עולה כי עיקר פעילות הכריה וההפקה של נחושת בתמנע התקיימה במשך כ- 500 שנים, במהלך המאות 13 עד 9 לפנה"ס. תקופה זו החלה עם ניצול עפרת הנחושת ביוזמה של פרעוני הממלכה החדשה במצריים (כפי שמעיד מקדש חתחור). אחרי עזיבת המצרים התעצמה פעילות הכרייה וההפקה שנוהלה בידי השבטים המקומיים, הגרעין של ממלכת אדום המקראית. שיא ההפקה – במהלך המאה ה-10 לפנה"ס – יתכן וקשור לממלכת דוד ושלמה שלפי המקרא שלטה באזור הזה. עדויות מהחפירות החדשות מראות קשר מובהק עם אזורי ההר, השפלה והחוף של ארץ ישראל, ומעלים מחדש לדיון את שאלת "מכרות המלך שלמה" וחשיבותם לשגשוגה של ירושלים בימי תפארתה.    

כנס תמנע השלישי: 'ומהרריה תחצוב נחושת" (דברים ח':ט'):

חידושים במחקר תמנע והערבה לרגל פרסום הספר על נחושת בעולם העתיק

יום רביעי, 11 ביולי 2018 (מפגש בכניסה לפארק תמנע)

20:00-17:00

סיורים בתמנע בעקבות חידושי המחקר

יום חמישי, 12 ביולי 2018 (האולם האזורי של חבל אילות, בסמוך לחניון יוטבתה)

8:30

התכנסות וכיבוד

 

9:30-9:00

דברי ברכה: חנן גינת (ראש המועצה), גיא מרקמן (ראש החברה הכלכלית), חגית גל (מנהלת הפארק), אורית שמיר (על גיבוש תפיסת האוצרות של פארק תמנע), ארז בן יוסף (בשם מארגני הכנס וחופרי תמנע)

מושב א': המהפכה במחקרי תמנע והחזרה לתקופת המקרא

9:30-9:50

מר עמרי יגל

ה"היי-טק" של תקופת המקרא: תובנות על חדשנות והתפתחות טכנולוגית ממחקר כימי של סיגי נחושת מתמנע

10:10-9:50

ד"ר אורית שמיר

ממצא האריגים הנדיר מתמנע: תובנות על טכנולוגיה ואופנה במאות 10-13 לפנה"ס

10:30-10:10

ד"ר יותם אשר

מקדש חתחור מבעד למיקרוסקופ: חפירות בדיקה מיקרו-ארכיאולוגיות ותרומתן להבנת הסטרטיגפיה, אופי הפעילות ומאמצי השימור

10:50-10:30

פרופ' ארז בן יוסף

האם התווכחנו על הדבר הלא נכון? על תרומת מחקרי תמנע החדשים להבנת ישראל הקדום

11:20-10:50

הפסקת קפה

 

מושב ב': חידושים במחקרי הערבה ואזורים סמוכים (מטלורגיה קדומה וחברה)

11:40-1:20

ד"ר עוזי אבנר

תעשית הנחושת הקדומה בערבה לאור המחקר בנחל עמרם

12:00-11:40

גב' מיכל דוד

בורגנים במדבר: תזונת כורים וחרשי מתכת בדרום הערבה

12:20-12:00

גב' לילי זינגר-אביץ

"מצודת" יוטבתה מראשית תקופת הברזל א

12:40-12:20

ד"ר טלי אריקסון-גיני

תגליות חדשות מחפירות במצודות של התקופה הברזל: מצד חצבה והר אלדד

1:00-12:40

פרופ' יובל גורן

סימולציה ותובנות חדשות של תעשיית הנחושת בטכניקת השעווה הנעלמת בשלהי האלף החמישי לפנה"ס (התרבות הע'סולית)

1:20-1:00

מר ירדן פיגלסון

חידושים בחקר תעשיית הברזל מתקופת הברזל מתל שרע, צפון הנגב

1:20-2:20

הפסקת צהריים

 

מושב ג': גיאולוגיה, תיירות, והנגשת הידע ממחקר לתיירות

2:40-2:20

ד"ר מיכאל בייט

מדידה מדויקת של הזריקה האופקית לאורך העתקי ים המלח

3:00-2:40

מר עמית אליהו

מטלוגנזה של נחושת בסלעים סדימנטרים בשוליים הדרומיים של אגן תמנע-פינאן, צפון המאסיב הערבי-נובי, דרום ישראל: הצעה למודל חדש ותוצאות ראשונית

3:20-3:00

ד"ר חנן גינת

הנגשת גיאולוגיה וארכיאולוגיה לקהל הרחב בבקעת תמנע

3:40-3:20

מר אסף הולצר

תמנע – נחושת ואדם במורשת האנושות ובתולדות ישראל.

תיירות דעת ותוכן בפארק תמנע    

4:00-3:40

ד"ר נטע וקסלר

מסתורי תת הקרקע בתמנע: חשיפת מנהרות כרייה עתיקות בשיטות סייסמיות

4:20-4:00

מר עזרא כהן

חידת הצלחות ופתרונה: מהווי החפירות החלוציות בבקעת תמנע