אדם וסביבה במרחב

אדם וסביבה במרחב

"שלושה דברים שקולים זה כנגד זה ואלו הם: ארץ, אדם ומטר.... ללמדך שאם אין ארץ, אין מטר ואם אין מטר, אין ארץ ואם אין את שניהם, אין אדם" (בראשית רבה י"ג)

אדם וסביבה במרחב - Human and Environment in the wide open space - רשת גלוב הישראלית

רשת תחנות בית ספריות למחקר פעיל ולניטור אקלימי- אקולוגי-חברתי ארוך טווח

רשת אס"ם היא רשת תחנות מחקר בית ספריות המפגישה בין תלמידים בבתי ספר ובין מדענים ממוסדות אקדמאים בארץ. הרשת מהווה יוזמה משותפת של מו"פ ים המלח והערבה ; של משרד החינוך - תכנית גלוב ושל פרויקט המאר"ג (או ה- LTER הישראלי). פרויקט אס"ם ממומן ע"י משרד המדע והטכנולוגיה.

על רקע התחממות כדור הארץ ואי הוודאות לגבי השינויים הסביבתיים, עוסקת התכנית בהפיכת בתי ספר לתחנות ניטור ארוך טווח (אקלימי – חברתי - אקולוגי); תחנות העוסקות גם במחקרים מקומיים וגם במחקרי רשת, המובלים על ידי התלמידים. כיום מאגדת הרשת 10 בתי ספר בדרום ישראל והיא מהווה קהילה ישראלית של תלמידים, מורים ומדענים ממרכזים אקדמאיים שונים בישראל, הפועלים ביחד במטרה להבין לעומק ולתמוך בהתפתחותן של מערכות חברתיות-אקולוגיות בריאות וחסונות, מקומיות, אזוריות וגלובאליות. כל אחד מבתי הספר של הרשת מהווה תחנת ניטור ומחקר פעיל בנושאי: אקלים והמערכת החברתית-אקולוגית המצומדת המקומית. האתרים הבית ספריים מחוברים ביניהם לרשת המכסה את כל ישראל, על אזורי האקלים השונים שלה ועל מגוון האוכלוסיות הגדול, ואשר מאפשרת למידה משותפת ושיתוף פעולה סביבתי ומדעי.

התכנית מהווה פלטפורמה לרשת גלוב הישראלית - "אדם וסביבה במרחב" היעדים שלנו:

  • להוות צומת חיונית בין מורים ותלמידים בכל רחבי הארץ, מדענים פעילים, משרד החינוך וארגונים מדעיים-סביבתיים, לאומיים ובין לאומיים.
  • תמיכה בפיתוח אוריינות מדעית וסביבתית והבאת חזית המדע אל מערכת החינוך, גם בקרב אוכלוסיות מרוחקות או מוחלשות, ובפיתוח ידע רב תרבותי סביבתי. ü טיפוח שיתוף פעולה, סובלנות ואמפטיה בין קהילות שונות בחברה והעצמה של תלמידים כמשתתפים פעילים בהובלת פיתוח בר קיימא.
  • הטמעת המושג: "מערכות מצומדות חברתיות-אקולוגיות", כעדשה להתבוננות וחקר הסביבה, במערכת החינוך.
  • חיזוק הקשר של תלמידים למקום (sense of place) באמצעות היכרות מעמיקה שלהם עם סביבתם החברתית והאקולוגית.
  • יצירה בסיס נתונים חברתיים-אקולוגיים ואקלימיים - אמין, ארוך טווח ואזורי, אשר יתמוך הן בלמידת חקר של תלמידים והן במחקרים מדעיים אקדמאיים.

הערכים המנחים אותנו: פיתוח חשיבה מדעית ואוריינות סביבתית צריך להיעשות מתוך עיסוק בשאלות רלוונטיות לתלמידים. אנשי הרשת בעלי הכשרה וידע המאפשרים להם לסייע לכל בית ספר לזהות את הייחוד של המערכת המצומדת המקומית ולנסח שאלות חקר וניטור רלוונטיות לתלמידים, העולות ממנה. התפישה המנחה את רשת אס"ם היא שמערכות מצומדות חברתיות-אקולוגיות הן דינאמיות ועל כן נדרש ניטור מתמיד וחקר שאלות חדשות העולות עם השתנותן. המערכות הן פתוחות ושיתוף פעולה אזורי וגלובאלי מאפשר הבנה של תהליכים ומנגנוני שינוי רחבים ומקומיים. ידע מקומי ותרבותי-סביבתי זוכה להערכה ולכבוד כמקור ללמידה ובחינה דרכים לפיתוח בר קיימא.

ריכוז הפיתוח של התכנית נעשה ע"י ד"ר נעה אבריאל-אבני ממרכז המדע ים המלח והערבה, בשיתוף עם פריד חמדאן, רכז פרויקטים חינוכיים בינלאומים במשרד החינוך ובליווי ובייעוץ של האקולוג פרופסור משה שחק מה- LTER הישראלי; הגיאוגרף פרופסור דני בלומברג מהמחלקה לגיאוגרפיה באונברסיטת בן גוריון; הגיאולוגים: ד"ר חנן גינת (מו"פ ים המלח והערבה) וד"ר יואב אבני (המכון הגיאולוגי הישראלי) ומדענים בתחום האקולוגיה, החינוך ומדעי החברה, מהמרכז למחקר ופיתוח ערבה ים המלח ואוניברסיטת בן גוריון.

לצורך פיתוח התכנית הונחה רשת תחנות מטאורולוגיות ברחבי הנגב ובקע ים המלח והערבה, והנתונים המגיעים ממנה זמינים דרך רשת האינטרנט לתלמידים ומאפשרים תמיכה במחקריהם. פרוטוקולים לאיסוף נתונים אקולוגים וחברתיים, פותחו בשיתוף עם מדעני ה- LTER והם משמשים לבניית בסיס נתונים ארוך טווח, ידידותי ונגיש לתלמידים ברשת. את פרישת הרשת מלווה השתלמות מורים מתוקשבת המשלבת העשרה בתחום הניטור האקלימי-אקולוגי-חברתי והחשיבה המדעית-מערכתית; הכרת חומרי לימוד והוראה רלוונטיים; והכשרה מעשית בשימוש בסביבה מתוקשבת ובכלי הוראה מתוקשבים. במקביל להשתלמות בונים המורים עם תלמידיהם אתר של תחנת המחקר הבית ספרית. בניית האתר נעשיית בליווי ובתמיכה מלאה של צוות אס"ם-גלוב. האתרים הבית ספריים מקושרים לאתר המשותף של הרשת.

לקראת תשע"ב – מפיילוט לרשת בתי ספר בכל ישראל משנת הלימודים תשע"ב יפתח סמינר הקיבוצים תכנית מיוחדת לתואר שני בחינוך סביבתי, בדגש על אדם וסביבה במרחב. במסגרת זו יוצעו למורים, מעבר לתכנית הרגילה של התואר, קורס מבוא לאקלים, קורס בחשיבה מורכבת והבנת מערכות מורכבות וקורס העוסק בהוראה מרחוק וחינוך סביבתי ברשת. הפלטפורמה שנבנתה בשלושת השנים האחרונות, במאמץ משותף של חוקרים באקדמיה ומורים בבתי הספר, בשלה כיום לעשות צעד נוסף ולהפוך לרשת כלל ישראלית – הגרסה הישראלית לגלוב ורשת School-LTER.

לפרטים ומידע נוסף:
ד"ר נעה אבריאל-אבני 054-4561168 -  noa@adssc.org – מרכז מדע ים המלח והערבה

פריד חמדאן – fredi281@walla.com

ד"ר חנן גינת - hananginat@adssc.org – מרכז מדע ים המלח והערבה

ליאור סולומוביץ-  liorso@macam.ac.il