חינוך סביבתי, חינוך רב-תרבותי, מודל למפגשים רב-תרבותיים

ישראל היא מדינה בעלת אוכלוסייה מגוונת מאוד מבחינה תרבותית. גיוון זה מחולל מתחים וקונפליקטים רבים, אולם הפער התרבותי הבולט ביותר הוא בין יהודים לבין ערבים. פער זה מוזן מהיסטוריה ארוכה של ניכור, איבה ואלימות ועל כן הוא קשה לגישור.  עיסוק בנושאי סביבה נחשב לאחד האמצעים האפשריים לתיווך בין התרבויות, בשל עיסוקו בְּדילמות המשותפות לקהילות השונות. מסיבה זו פרויקטים חינוכיים שונים משלבים בתוכם מרכיבים של חינוך רב-תרבותי וחינוך סביבתי. עם זאת נראה שעדיין לא נמצא מודל יעיל דיו למטרה זו.