מאגר מידע ים המלח והערבה

כותרת מאת נושא סוג תאריך פרסום
מכתשים בארץ ובעולם: עיון מחודש בתופעה נדירה אך מגוונת י. פינצי, א. רבקין גאולוגיה מאמר סקירה דצמבר, 2016
מכרות נחושת קדומים בנחל עמרם, מדריך לסיור דר עוזי אבנר, דר גינת חנן ארכיאולוגיה כללי מאי, 2016
מכרות הנחושת הקדומים בנחל עמרם, מחקר מחודש אבנר עוזי, גינת חנן, שם-טוב רחמים, לנגפורד בועז, פרומקין ע, שליו ש, שילסטיין ס, פילין שגיא, ערב ר, בסון א, שמיר ע ארכיאולוגיה מאמר אקדמי דצמבר, 2014
מכרות הנחושת הקדומים בנחל עמרם, מחקר מחודש ע' אבנר, ח' גינת, ר' שם-טוב, ב' לנגפורד , ע' פרומקין, ש' שליו , ס' שילסטיין, ש' פילין, ר' ערב, א' בסון, ע' שמיר ארכיאולוגיה מאמר אקדמי מאי, 2016
מודלים לניהול מרחב אדם-סביבה רמון אבריאל-אבני נעה, קדם אפרת, שיינקמן פביו שרותי מערכות אקולוגיות מצגת אוקטובר, 2014
מדוע הצופנים על עלי עצי שיטה אינם פעילים? שלמון בני שיטים דצמבר, 2017
לעובדה ולשומרה — סוגיות בעיבוד הקרקע ושימורה בשטחים צחיחים וצחיחים למחצה: צפון הנגב, מקרה בוחן ע' מור-מוסרי, א' צעדי, ס' לואי, פ' בר (קותיאל) מאמר אקדמי ספטמבר, 2016
לחלום את המקום מחדש: טיפוח תחושת מקום בקרב בדואים באזור נחל אריכה באמצעות שיקום המרחב המדומיין י' בלפר, ח' פדיה, ג' סימון, נעה אבריאל- אבני שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי דצמבר, 2015
לאן נעלם החורף גבעתי עמיר מצגת אפריל, 2014
כנס המסתורין של המדבר 1 מצפה רמון אבריאל-אבני נעה תיירות מצגת דצמבר, 2014

עמודים