מאגר מידע ים המלח והערבה

כותרת מאת נושא סוג תאריך פרסום
מכרות הנחושת הקדומים בנחל עמרם, מחקר מחודש אבנר עוזי, גינת חנן, שם-טוב רחמים, לנגפורד בועז, פרומקין ע, שליו ש, שילסטיין ס, פילין שגיא, ערב ר, בסון א, שמיר ע ארכיאולוגיה מאמר אקדמי דצמבר, 2014
מכרות הנחושת הקדומים בנחל עמרם, מחקר מחודש ע' אבנר, ח' גינת, ר' שם-טוב, ב' לנגפורד , ע' פרומקין, ש' שליו , ס' שילסטיין, ש' פילין, ר' ערב, א' בסון, ע' שמיר ארכיאולוגיה מאמר אקדמי מאי, 2016
מודלים לניהול מרחב אדם-סביבה רמון אבריאל-אבני נעה, קדם אפרת, שיינקמן פביו שרותי מערכות אקולוגיות מצגת אוקטובר, 2014
לעובדה ולשומרה — סוגיות בעיבוד הקרקע ושימורה בשטחים צחיחים וצחיחים למחצה: צפון הנגב, מקרה בוחן ע' מור-מוסרי, א' צעדי, ס' לואי, פ' בר (קותיאל) מאמר אקדמי ספטמבר, 2016
לחלום את המקום מחדש: טיפוח תחושת מקום בקרב בדואים באזור נחל אריכה באמצעות שיקום המרחב המדומיין י' בלפר, ח' פדיה, ג' סימון, נעה אבריאל- אבני שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי דצמבר, 2015
לאן נעלם החורף גבעתי עמיר מצגת אפריל, 2014
כנס המסתורין של המדבר 1 מצפה רמון אבריאל-אבני נעה תיירות מצגת דצמבר, 2014
כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית? הוס א, גינת חנן, שפירא-גניאל ר שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי דצמבר, 2014
יהודה אלמוג: חלוץ פיתוח חבל ים המלח ג', הדס כללי ספטמבר, 2016
חריתת היסטוריה: פרגמטיות חברתית-היסטורית בסימני הבדואים בנגב שמידט יהושע, אייזנברג-דגן ד', נאש ג' אנתרופלוגיה מאמר אקדמי דצמבר, 2015

עמודים