מאגר מידע ים המלח והערבה

כותרת מאת נושא סוג תאריך פרסום
כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית? הוס א, גינת חנן, שפירא-גניאל ר שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי דצמבר, 2014
יהודה אלמוג: חלוץ פיתוח חבל ים המלח ג', הדס כללי ספטמבר, 2016
חריתת היסטוריה: פרגמטיות חברתית-היסטורית בסימני הבדואים בנגב שמידט יהושע, אייזנברג-דגן ד', נאש ג' אנתרופלוגיה מאמר אקדמי דצמבר, 2015
התרעה על הסערה פורסמה חמישה ימים לפני שהחלה רגולסקי גדעון מטארולוגיה מצגת דצמבר, 2013
התמודדות עם איומי בולענים על כביש 90 בתחום עין גדי רז אלי גאולוגיה מאמר אקדמי ספטמבר, 2015
השתתפות נבחרת ישראל באולימפיאדת מדעי כדור הארץ בספרד – 2014 ד"ר גינת חנן חינוך כללי ספטמבר, 2014
השפעת גינון במדבר על חברות הדבורים המקומיות ועל מאפייני רשת ההאבקה גוטליב אריאלה שרותי מערכות אקולוגיות מצגת ינואר, 2015
הסכנות הסביבתיות שבהמלחת מי נחל בוקק אופיר כץ, כרמית איש שלום אקולוגיה דצמבר, 2017
המשטר הגאודינמי של המזרח התיכון מאז תקופת האוליגוקן: סיכום מחקר Y.mart גאולוגיה יוני, 2016
המלקוש בערבה הדרומית ובנגב הדרומי בחודש מאי 2014 ד"ר גינת חנן, שלמון בני מטארולוגיה מאמר אקדמי ספטמבר, 2014

עמודים