מאגר מידע ים המלח והערבה

כותרת מאת נושא סוג תאריך פרסום
מדוע הצופנים על עלי עצי שיטה אינם פעילים? שלמון בני שיטים דצמבר, 2017
לעובדה ולשומרה — סוגיות בעיבוד הקרקע ושימורה בשטחים צחיחים וצחיחים למחצה: צפון הנגב, מקרה בוחן ע' מור-מוסרי, א' צעדי, ס' לואי, פ' בר (קותיאל) מאמר אקדמי ספטמבר, 2016
לחלום את המקום מחדש: טיפוח תחושת מקום בקרב בדואים באזור נחל אריכה באמצעות שיקום המרחב המדומיין י' בלפר, ח' פדיה, ג' סימון, נעה אבריאל- אבני שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי דצמבר, 2015
לאן נעלם החורף גבעתי עמיר מצגת אפריל, 2014
כנס המסתורין של המדבר 1 מצפה רמון אבריאל-אבני נעה תיירות מצגת דצמבר, 2014
כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית? הוס א, גינת חנן, שפירא-גניאל ר שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי דצמבר, 2014
יהודה אלמוג: חלוץ פיתוח חבל ים המלח ג', הדס כללי ספטמבר, 2016
חריתת היסטוריה: פרגמטיות חברתית-היסטורית בסימני הבדואים בנגב שמידט יהושע, אייזנברג-דגן ד', נאש ג' אנתרופלוגיה מאמר אקדמי דצמבר, 2015
התרעה על הסערה פורסמה חמישה ימים לפני שהחלה רגולסקי גדעון מטארולוגיה מצגת דצמבר, 2013
התמודדות עם איומי בולענים על כביש 90 בתחום עין גדי רז אלי גאולוגיה מאמר אקדמי ספטמבר, 2015

עמודים