מאגר מידע ים המלח והערבה

כותרת מאת נושא סוג תאריך פרסום
רותם וזוגן בגן: איך ניתן לשלב צמחיה מדברית מקומית בגן? מיכאלי גלעד שרותי מערכות אקולוגיות עיתונות ינואר, 2015
פרויקט אמץ שיטה- ערבה תיכונה רפאפורט עדי שרותי מערכות אקולוגיות מצגת ינואר, 2015
ניתוח שיח קבוצתי במתודולוגיה של "אבולוציה סמיוטית" קיני שושנה, אבריאל-אבני נעה שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי ינואר, 2010
מערכות חברתיות-אקולוגיות כבסיס לחינוך לקיימות בן-נתן גיל, אבריאל-אבני נעה שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי ספטמבר, 2014
מודלים לניהול מרחב אדם-סביבה רמון אבריאל-אבני נעה, קדם אפרת, שיינקמן פביו שרותי מערכות אקולוגיות מצגת אוקטובר, 2014
לחלום את המקום מחדש: טיפוח תחושת מקום בקרב בדואים באזור נחל אריכה באמצעות שיקום המרחב המדומיין י' בלפר, ח' פדיה, ג' סימון, נעה אבריאל- אבני שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי דצמבר, 2015
כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית? הוס א, גינת חנן, שפירא-גניאל ר שרותי מערכות אקולוגיות מאמר אקדמי דצמבר, 2014
השפעת גינון במדבר על חברות הדבורים המקומיות ועל מאפייני רשת ההאבקה גוטליב אריאלה שרותי מערכות אקולוגיות מצגת ינואר, 2015
גינון בצמחים מקומיים יתמוך במערכת אקולוגית מדברית, לעומת מיני צמחים זרים עלולים לפגוע בה => רצוי לא לשתול שלמון בני שרותי מערכות אקולוגיות מצגת ינואר, 2015
אימוץ צמחי מדבר לתעשיית הגינון החסכוני במים הררי מוטי שרותי מערכות אקולוגיות מצגת ינואר, 2015

עמודים