מצפה רמון

מצפה רמון

מרכז מדע ים המלח והערבה – שלוחת מצפה רמון

שלוחת מצפה רמון במרכז מדע ים המלח והערבה הינה גוף מחקר ופיתוח מוביל בארץ המכתשים. המרכז ממוקם במצפה רמון וכולל חוקרים בתחומים גיאולוגיה, הידרולוגיה, אקולוגיה, אנתרופולוגיה ומחקרי חברה וחינוך סביבתי. צוות המחקר מונה 5 חוקרים בעלי תואר דוקטור, 7 עוזרי מחקר וצוות מנהלה. המרכז יוזם ומקדם מיזמים מקומיים, ארציים ובינלאומיים בתחומי חינוך, קהילה, חקלאות עירונית ותיירות ובהם: גיאופארק ארץ המכתשים, פלטפורמה סביבתית חברתית ארוכת טווח (LTSER), תחנת מחקר אקולוגית ארוכת טווח (LTER), היערכות למצבי חירום, כיתה מדברית מתוקשבת במדעי כדור הארץ, חקלאות עירונית מדברית, , פיתוח תיירות ציורי סלע ושימור מורשת תרבותית.

שלוחת מצפה רמון במרכז מדע ים המלח והערבה הוקמה בשנת 1990 כמרכז מדע רמון (גוף עצמאי). בשנת 2010 הוחל תהליך האיחוד לתוך מרכז מדע ים המלח והערבה. בינואר 2017 הוכרה השלוחה באופן רשמי.

מנהלת השלוחה: ד"ר נעה אבריאל אבני, חוקרת בתחום חינוך סביבתי.

חוקרי השלוחה:

ד"ר נעה אבריאל אבני – חינוך סביבתי

ד"ר אלי גרונר - אקולוגיה

ד"ר ירון פינצי – מדעי כדור הארץ

ד"ר יהושע שמידט –אנתרופולוגיה ומחקרי

ד"ר אבשלום באב"ד - הידרולוגיה

עוזרי מחקר:

לנה איוב - ירון

אריאל מרוז – ירון, נעה

שקד אבני - ירון

נופית גת - נעה

עדי שפי - אלי

תמיר רוזנברג - אלי

מנהלה:

רותי צור – מזכירה ומנהלת משרד

רחמים בשטיקר

סטודנטים בשלוחה:

בהנחיית ד"ר נעה אבריאל אבני:

  • ליאור סולומוביץ, דוקטורט בגיאוגרפיה על התפתחות דינמיקת שיחה בקבוצת מעשה רב תרבותית ומתוקשבת,  יחד עם פרופ' אבינועם מאיר וד"ר גלעד רביד, אוניברסיטת בן גוריון
  • טל חן, מאסטר בחינוך סביבתי על פוטנציאל השימוש במושג: "שירותי המערכת האקולוגית" בחינוך סביבתי, סמינר הקיבוצים.
  • נופר בן אריה, מאסטר בחינוך סביבתי על השימוש בתאטרון בובות ככלי להשמעת קולן של נשים בדואיות בכפרים לא מוכרים, ביחס לפיתוח הישוב שלהן, סמינר הקיבוצים. 

בהנחיית ד"ר ירון פינצי:

  • נעם גנץ, מאסטר בגיאולוגיה על הערכת פעילות העתקי הנגב. יחד עם ד"ר מיכאל צסרסקי, אוניברסיטת בן-גוריון.

בהנחיית ד"ר אלי גרונר:

  • טניה בירד, דוקטורט על מגוון ביולוגי, יציבות ושמירת טבע בחולות ניצנים. יחד עם פועה בר ועמוס בוסקילה. המחלקה לג"ג, אוניברסיטת בן גוריון.
  • ניצן שגב, דוקטורט על השפעת הנפט על שמורת עברונה ושיקומה. יחד עם עודד ברגר-טל. המחלקה לאקולוגיה, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון.
  • שחר כהן, מאסטר על שלמות אקולוגית מדברית. יחד עם מיכל סגולי. המחלקה לאקולוגיה, המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן גוריון.
  • נורה האק, מאסטר על מגוון ביולוגי ואוכלוסיות פרפרים בנגב ובערבה. יחד עם גיא פאר. האוניברסיטה של ליפציג, גרמניה. 

בהנחיית ד"ר יהושע שמידט:

  • יפעת שפירא, מאסטר בארכאולוגיה במזרח הקדום, על פיתוח ושימור ציורי סלע בהר הנגב, יחד עם פרופ' סטיב רוזן, אוניברסיטת בן גוריון.

מתנדבים בשלוחה:

בצוות קידום גיאופארק ארץ המכתשים

-          אפרת קדם-סילברט, ד"ר יואב אבני, נמרוד וילר ויואש לימון (וועדת היגוי גיאופארק),

-          ד"ר ליהוא קולטון ודריה אלון (תיעוד סלעים ותופעות מגמטיות במכתש רמון)

-          רותי גוב (הפקת מדריך סובב רמון)


 

מרכז מדע ים המלח והערבה - שלוחת מצפה רמון