דבורה ננסית ( Apis florea ), מין פולש המתפשט מאילת צפונה — מה לעשות?

דבורה ננסית ( Apis florea ), מין פולש המתפשט מאילת צפונה — מה לעשות?

דבורת הדבש הננסית ( Apis florea ), שגודלה כשליש מגודל דבורת הדבש האירופית ( Apis mellifera ) המגודלת בישראל, נפוצה מדרום מזרח אסיה (ויטנאם, תאילנד) עד אירן ועירק. דבורה זו היא מין של פולש טיפוסי ( Roll et al., 2008 ) המתפשט באמצעות האדם. בעשורים האחרונים התפשטה לחצי האי ערב ולסודן. מושבה גדולה יוצרת מלכות רבות ועשרות זכרים, כך שבקלות נוצרים מכל מושבה נחילים אחדים, שבכל אחד מהם מלכה, זכרים ומאות פועלות. דבורת הדבש הננסית אינה אגרסיבית, אף שהיא עוקצת כמו דבורת הדבש האירופית, וגם אצלה נתלש קצה הבטן בעת העקיצה, והעוקץ נשאר בעור ( .(Hepburn and Hepburn, 2005 בראשית 2007 הגיע מידע על נוכחותה בעקבה וגם כ 40- ק"מ צפונה לה ( Haddad et al., 2008 ) וכן באילת-אילות. בדיקת דנ"א של פועלות ממושבות בעקבה ובאילת-אילות מראה כי ככל הנראה מקור הפלישה בדרום הערבה באירוע בודד של מלכה אחת שהגיעה מנמל עקבה ( .(Moritz et al., 2009 למרות היותה מין טרופי מותאמת דבורת הדבש הננסית לאקלים מדברי, אך זקוקה לעצים, שיחים או מבנים שעליהם היא יכולה לבנות את החלה ( Oldroyd and Wongsiri, 2006 ). היא זקוקה לשפע פריחה כל השנה, ולכן המדבר הצחיח הקיצוני שבדרום הערבה מונע את התפשטותה לחבל הים-תיכוני. יישובים וחקלאות בערבה הם מעין איים השופעים מים, עצים, ופרחים כל השנה, ובכך מאפשרים למין פולש זה להתקדם בקפיצות מ"אי ירוק" למשנהו. מושבה ראשונה בישראל, בדרך צפונה, התגלתה על עץ בחצר בית בבאר אורה 1 באוקטובר 2014 . בדצמבר 2015 נמצאה מושבה על עץ תמר בגובה של כשמונה מטרים במטע תמרים של יטבתה.

תאריך פרסום: 
יוני, 2016

Content type: