שיטים בערבה - עבר הווה עתיד 2011

שיטים בערבה - עבר הווה עתיד 2011

בנגב והערבה, התמותה המתמשכת של עצי שיטה ממשיכה להדאיג רבים. מכיוון שעצי שיטה
נחשבים כמינים מייסדים, אשר מיטיבים את תנאי הקרקע עבור צמחים אחרים ומהווים מקור
מזון ומחסה למינים רבים של חיות במדבר, אובדן עצי שיטה באזורי זה גורר עימו אובדן נוסף
של הביוטה הצמודה לשיטה .
בכנס זה, המביא יחד חוקרים, עוסקים בשמירת הטבע ובעלי עניין נוספים, מטרתנו היא להציג
את המאמצים האחרונים הקשורים בשיטים בערבה, הכוללים סקרים אקולוגיים, הקמת משתלות
ומחקרים המנסים להבין את הסיבות האפשריות לדעיכה בעצים אלו. בנוסף, בכנס זה ידונו
התפתחויות עתידיות באזור אשר עשוי להשפיע על אוכלוסיות השיטים המקומית

Tentative event schedule