הזמנה- ארץ ישראל ודרום ערב – גשר בין עמים ותרבויות כנס אילת 3 דרך הערבה

הזמנה- ארץ ישראל ודרום ערב – גשר בין עמים ותרבויות כנס אילת 3 דרך הערבה

12.02.14
תחנת יאיר, אודיטוריום, מושב חצבה
ימים רביעי חמישי, י - יא אדר ב' תשע"ד | 13-12 מרץ 201

שני הכנסים הראשונים ( 2012 , 2013 ) שנערכו באילת, הוקדשו לקשרים בין ארץ ישראל לבין דרום ערב בתקופת המקרא ובתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית. השנה ייערך הכנס בחצבה ויתמקד באתרי הקצה הצפוני של דרך הערבה – מיצד חצבה (תמר המקראית) ומעלה העקרבים - במסגרת קידום הרחבה למארג דרך הבשמים שהוכרז כאתר מורשת עולמית. כל זאת כחלק מן הקשרים בין הנגב הישראלי לבין דרום ערב.