השלמת פרויקט המיניפלקטים של ארץ המכתשים

השלמת פרויקט המיניפלקטים של ארץ המכתשים

21.12.14

 על מנת להנגיש ידע מדעי ולשפר את ההדרכה על תופעות ותהליכים גיאולוגיים בשטח, מרכז מדע הפיק כ- 25 מיניפלקטים ויזם השתלמויות למדריכים. האיורים וההסברים במיניפלקטים מותאמים למטיילים, למדריכים ואף לתלמידי גיאולוגיה.

 המיניפלקטים של ארץ המכתשים הינם חלק ממיזם להנגשה של ידע מקצועי-מדעי על תופעות טבע ותהליכים גיאולוגיים היוצרים את הנוף. כ-25 אתרים ותהליכים טבעיים שמהווים מוקדי משיכה ועניין למטיילים מוצגים על גיליונות A3  ו- A4 צבעוניים עם תיאורים גרפיים והסברים תמציתיים המותאמים למטיילים, למדריכים ואף לתלמידי גיאולוגיה. הפרויקט כלל גם השתלמויות למדריכים והפקת חוברת הסבר במטרה להעלות את רמת ההדרכה בשטח ואת הנגישות של ציבור המדריכים והמטיילים למידע מקצועי, אסתטי ונהיר.

הפרויקט הובל על ידי ד"ר ירון פינצי וד"ר חנן גינת בשיתוף עם מדריכי החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, ביס"ש שדה בוקר וצוות סטודיו יטבתה. הפרויקט מומן ע"י מרכז המדע וקרן יק"א.

 מאות אתרי טבע ונוף חושפים תופעות גיאולוגיות בחיק הטבע המגוון והייחודי של ישראל. חלק מהמטיילים מבקרים באתרים כאלה באופן עצמאי ואחרים עם מדריך טיולים. למרבה הצער, יש מעט אתרים עם שלטי הסבר קצרים שנועדו לספק מידע ותובנות למטייל וחלק ניכר משלטים אלו פגומים או מיושנים. חוקרי מרכז מדע ים המלח והערבה הפיקו ומפיצים כיום ערכות של מיניפלקטים שנועדו להנגיש ידע מקצועי-מדעי על תופעות טבע ותהליכים גיאולוגיים היוצרים את הנוף. המיניפלקטים עשויים גיליונות A3  ו- A4  צבעוניים ומכילים תיאורים גרפיים של תופעות טבע והסברים תמציתיים המותאמים לקהל רחב (ממטיילים עצמאיים למדריכי טיולים ולתלמידי גיאולוגיה).

 מרכז מדע ים המלח והערבה משקיע מאמץ רב בשיפור רמת המודעות וההערכה לערכי הטבע, לחינוך מדעי ולזיקה עם הסביבה. פרויקט המיניפלקטים שכולל גם השתלמויות למדריכים והפקת חוברת הסבר לתופעות המוצגות במיניפלקטים, נועד בראש ובראשונה להעלות את רמת ההדרכה בשטח ואת הנגישות של ציבור המדריכים והמטיילים למידע מקצועי, אסתטי ונהיר לכל.

 תכנים למשתמש ונגישות לתוצרי הפרויקט:
המיניפלקטים של ארץ המכתשים מציגים כ-25 אתרים ותהליכים טבעיים שמהווים מוקדי משיכה ועניין למטיילים, לתלמידים ולחוקרים מהארץ והעולם. רוב המיניפלקטים מעוצבים כך שהצד הקדמי מורכב בעיקר מאיורים וכותרות ולכן מתאים להצגה ע"י מדריך בשטח, ואילו הצד האחורי מכיל תיאור מעמיק/משלים של התופעות לטובת המדריך עצמו. ערכות מודפסות של פוסטרים מנוילנים ניתן לרכוש ממרכז המדע.

 • חוברת ההסבר למיניפלקטים מאפשרת העמקה בנושאים המוצגים ומדגישה את הקשר בין התופעות השונות. בחוברת ישנם הסברים מפורטים של התופעות והתהליכים שעיצבו את נוף ארץ המכתשים. החוברת מצורפת לערכות המלאות של המיניפלקטים.

 תודות לשותפים ולתומכי הפרויקט:
פרויקט המיניפלקטים הובל על ידי ד"ר ירון פינצי וד"ר חנן גינת בשיתוף עם מדריכי החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים וביס"ש שדה בוקר. העיצוב הגרפי נעשה בעזרת סטודיו יטבתה. תודה מיוחדת מגיעה לאנשים שעזרו ותמכו והשקיעו מזמנם לטובת הפרויקט. תודה לאפרת קדם-סילברט על תמיכה כוללת, הגהה והמרצה של כל המעורבים. תודה לפרח בוקר ועדי ריבלין על ציורים, רישומי ייעוץ וסיוע, ליואב רמון ועדי רפפורט על כתיבה ועריכה של החוברת ועל תרומה בשיפור המיניפלקטים. מרכז מדע ים המלח והערבה מכיר תודה לחברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים ולקרן יק"א על שיתוף פעולה פורה ותמיכה כספית בפרויקט.

מיניפלקטים- ערכה מלאה

 1. ארץ המכתשים (תצלום לוין).
 2. תרשים נוף ארץ המכתשים (רכסים)
 3. תופעות מגמטיות נפוצות.
 4. סביבות היווצרות של סלעים.
 5. חתך רוחב ערבה-מכתש קטן.
 6. סוגי סלעים מגמטיים.
 7. חתך עמודי נגב.   
 8. היסטוריה גיאולוגית של מכתש רמון.
 9. היווצרות מכתשים.  
 10. תופעות מגמטיות מכתש רמון.
 11. מפה גיאולוגית מכתש רמון
 12. היווצרות המנסרה.
 13. שביית נחלים והתפתחות בקעת צין.
 14. הקיר בנחל רמון.
 15. חתך רוחב מכתש רמון והקיר ההפוך.
 16. אמוניטים  / מאובנים.
 17. קיר האמוניטים
 18. דייקים בבקעת ארדון.
 19. נחל חוצה רכס.
 20. בולבוסים
 21. מעיינות.