השתלמות השנתית לחוקרי מרכז מרכז מדע ים המלח והערבה בעין גדי 26-27.5.15

השתלמות השנתית לחוקרי מרכז מרכז מדע ים המלח והערבה בעין גדי 26-27.5.15

02.06.15

בימים שלישי ורביעי 26-27.5.15 קיימנו את המפגש השנתי של צוות מרכז מדע ים המלח והערבה. במפגש נכחו כ 55 אנשים – חוקרים, עוזרי מחקר, מנהלי פרויקטים ושותפים למרכז המדע.

מטרות המפגש:

1. העמקת ההכרות של השותפים בארבע השלוחות השונות הן ברמה האישית/חברתית והן בפעילות המתבצעת בכלל המרכז.

2. גיבוש שיתופי פעולה בין חוקרים בשלוחות השונות.

3. חשיפה לפרויקטים חדשים ודיונים בנושאים "שעל סדר היום".

 

המפגש כלל:

א.      ברכה של ראש המועצה האזורית תמר- דב ליטבינוף, עידכון ההתנהלות התקציבית וצפי לקראת סוף שנת התקציב.

ב.      רכזי השלוחות הציגו את המחקרים המובילים ותמצית מהפעילות שהתבצעה השנה בשלוחה.

ג.       הוצגו בהרחבה בהרצאות ובסיור המחקרים המתבצעים בשלוחת ים המלח.

ד.      הוצגה בהרצאה פעילות המכון לחקר העור.

ה.     הוצגו מחקרים " אקטואלים" – עברונה, רעידות אדמה, מחקרי השיטים, תיירות אקולוגית, חקר הזנבנים (+ סרט) ועוד.

ו.      ניתנה הרצאה מצוינת של ד"ר חזי יצחק שכותרתה "שמש בגבעון דום".

ז.      נערך דיון בפעילות המתוקשבת (אתר אינטרנט, איחוד אינדיקציות) של מרכז המדע.

ח.     נערך דיון על מיעוט הפרסומים בכתב העת של מרכז המדע ואי יכולתו להמריא.

ט.     ד"ר גדעון וינטרס עדכן על השתתפותו בכנס בנושא עשבי ים שהתקיים בסרדיניה.

י.        ערכנו סיורים מקצועיים לבולענים שמתחת לקיבוץ עין גדי ולנווה המדבר עין גדי במסגרתם הציגו החוקרים את פעילותם בשטח.

יא.    נערכה שיחת סיכום, בשיחת הסיכום הביעו מרבית הדוברים את שביעות רצונם מהכנס. היתה הסכמה שנכון לערוך את ההשתלמות הכוללת אצלנו ולהגיע למיג"ל ולמרכז לחקר הגולן בצוותים מצומצמים של בעלי העניין. הושמעו דעות שונות לגבי תוכנית הכנס. חלק שבחו את המבנה שהיה הן בהיבט התכני והן בהיבט הארגוני וגוון הפעילות. אחרים ציינו שנכון לתת פחות הרצאות ובלוח זמנים פחות צפוף ולכל הרצאה לתת יותר זמן. כמו כן הציעו יותר פתח לדיונים שהיו מעטים בכנס.

יב.    ערכנו סבב משתתפים בו כל אחד הביע את רצונותיו למרכז המדע בשנת 2018 (מצורף להלן).

 

זכינו לארוח מצוין בבית ההארחה בעין גדי.