השתלמות חוקרי מרכז מדע 2013

השתלמות חוקרי מרכז מדע 2013

21.05.13

סיכום סמינר חוקרים ועמיתים מרכז מדע ים המלח והערבה- 19-20.5.2013
סמינר חוקרים ועמיתים של מרכז מדע ים המלח, הערבה והרמון התקיים בחצבה בתאריכים 19-20.5.13. 
בסמינר נטלו חלק כ- 45 חוקרים ועובדים של מרכז המדע. בסמינר לא השתתפו כ- 15 סטודנטים לתואר שני ושלישי הלומדים במסגרת המרכז. הסמינר כלל:

א.      הרצאה של סמנכ"ל מפעלי ים המלח וסיור בבריכות המלח.
ב.      ברכות של ראשי המועצות האזוריות חבל אילות וערבה תיכונה.
ג.       סקירה של יעל, חנן ודוד על מרכז המדע ב2013 ועל אתר האינטרנט ומאגר המידע החדש.
ד.      כל אחד מהחוקרים נתן הרצאה על מחקר מוביל שלו וכן עדכון על מחקרים נוספים שבניהולו.
         נתנו בסה"כ כ - 20 הרצאות במהלך הסמינר.
ה.      הרצאה בערב של פרופ' בנטואיץ על "בעור תולעי מעיים ובילהרציה באתיופיה-אתגר ולקחים"
ו.        תצפית עם שחר על הזנבנים וסקירה על מחקר הזנבנים בהדרכת עודד קינן.
ז.       דיון בקבוצות עבודה שמטרתו קידום שיתוף הפעולה הבין תחומי ובין השלוחות. 

               קבוצה א'- תחום מקרוביולוגיה ורפואה.
               קבוצה ב' – אקולוגיה, גיאולוגיה ומים.
               קבוצה ג' – חברה ותיירות.

ח.     דיון מסכם של הכנס במליאה. עיקרי הדברים שנאמרו בדיון:

 1. בחלק הראשון של הדיון הציגו ראשי הקבוצות את  עיקרי הנושאים שהועלו בקבוצות הדיון והיעדים להמשך עבודה בקבוצות.
 2. קבוצות המחקר ימשיכו לפעול במהלך השנה במסגרת של לפחות 2 מפגשים בשנה במטרה לבסס את שיתוף הפעולה הן ברמת המחקר והן ברמת העברת המידע. 
 3. התכנים המדעיים שהוצגו בהרצאות החוקרים היו ברמה מדעית גבוהה ומעידים על פוטנציאל גדול מאוד של מחקר.
 4. חייבת להיות התגייסות של כל החוקרים להגשת מענקי מחקר בארץ ובחו"ל.
 5. יש לבחון את הדרכים המתאימות להגשה לקרנות יוקרתיות שנותנות גם תמיכה משמעותית   כגון: GIF,MERC,DFG.ISF,BSF,BIRD.
 6. קיימת חשיבות רבה מאוד לפרסומים. רק פרסומים בעיתונות הבינלאומית יאפשרו הצלחה בקבלת מענקי מחקר.
 7. יש צורך לשפר את הנגשת המידע לחוקרים על אופצית המענקים. מוצע ששאול וצבי, שלהם גישה לקולות הקוראים יעבירו לדוד ולחנן מידע שוטף לטובת המלצה לחוקרים להגשה.
 8. החוקרים צריכים לפעול לקידום מחקרים ישומיים שיתרמו לפיתוח האזורי ולמחקרים שירחיבו את הידע הרלוונטי לאזור. ישנה חשיבות רבה מאוד למשאב האנושי – כלומר החוקרים החיים באזור, להם הכרות בלתי אמצעית עם סביבתם,  הם המכתיבים את נושאי המחקר.
 9. יש למרכז המדע תשתיות ייחודיות הכוללות ציוד מעבדתי מתקדם וידע ייחודי  כמו עשבי ים, דגי זברה, מודלים של עור, אנרגייה חלופית ועוד- חשוב למנף ידע ייחודי זה ולחזקו כיתרון ייחסי של הפעילות המדעית של המרכז.
 10. בנוסף, חשוב לבסס את שיתוף הפעולה בין השלוחות ברמת ניצול הציוד המעבדתי הקיים בכל שלוחה/מעבדה.
 11. חשוב לחדד את הזהות של מרכז המדע. המרכז משרת את אזור הפריפריה ע"י קידום מחקרים ישומים התורמים לפיתוח האזורי ולהרחבת הידע על האזור. החוקרים מעורבים במיזמים באזור בו הם גרים לטובת רווחת התושבים. לצד הפעילות המחקרית שהינה ליבת הפעילות של מרכז המדע, חשוב לפעול גם למען מדע בקהילה ולקידום החינוך המדעי באזור. ייקבע דיון נפרד בנושא זה במהלך נובמבר.
 12. מרבית השותפים לכנס מרוצים מהכנס. ההצגה של כל החוקרים היתה חשובה מאוד להכרות עם המרכז. ישנה חשיבות רבה לקיים כנס בסגנון זה אחת לשנה. מוצע בכנס בשנה הבאה לתת הרצאת פתיחה על כל תחום, לקיים דיון על המחקר באותו תחום וכן להותיר זמן לדיון כולל על מרכז המדע.
 13. יש חשיבות בכנסים הבאים לשים דגש על כלי המחקר, תשתיות, ציוד, מאגר נתונים, מטודות וניצולם לטובת כלל הפעילות של מרכז המדע על שלוחותיו כמו גם לתקציבי המחקר.
 14. אתר מרכז המדע - חשוב מאוד שהחוקרים יקחו אחריות על עידכון האתר ברמה שוטפת, היינו העברת תכנים לדוד על הפעילות המדעית באופן שוטף. רק אתר מעודכן ומקצועי יוכל להוות כלי רלוונטי לקידום המחקר וליצירת קשרים מדעיים בין החוקרים במרכז ומחוצה לו.
 15. מאגר מידע- היעד להרחיב את בסיס הנתונים באתר ולהנגיש אותו לכל דורש כך שיהווה כלי מחקרי הולם לחוקרים ותשתית לשיתופי פעולה בין החוקרים לקידום מחקרים בינתחומיים. לדוגמא בניית מפות מרובות שכבות באמצעות טכנולוגיית GIS ועוד.

 

לבסוף, תודות

 • לחוקרי שלוחת ערבה תיכונה ובראשם ריבקי שלקחו על עצמם את הארגון במקום,
 • לאילון ולמו"פ החקלאי שארח אותנו במשכנו,
 • לרויטל שהשקיעה מאמצים רבים ומוצלחים בכל ההכנות טרום הסמינר,
 • לעודד שהתגייס להשכמה מוקדמת כדי להכניסנו תחת כנפי מחקרו המעניין,
 • לצבי שנענה לפנייתנו לחלוק עמנו את חוויות פעילותו המרשימה באתיופיה.
 • לראשי המועצות אודי ואייל שהגיעו להשתתף עמנו בפתיחת הסמינר ולברכנו
 • ולכל משתתפי הסמינר שהגיעו ולקחו חלק פעיל בדיונים ובהצגת הדברים המרשימה ותרמו לרמה המדעית הגבוהה של הסמינר, למרות לוח הזמנים האינטנסיבי נשמרה הערנות לכל אורך הדיונים.

יישר כוח !!!

חנן ויעל

 

נמשיך לפעול על פי: "נעשה מה שנחוץ, נשאף למה שאפשרי ואז נגלה שאנו עושים את הבלתי אפשרי"