השתלמות מדריכים – פרויקט מיניפלקטים בהר הנגב

השתלמות מדריכים – פרויקט מיניפלקטים בהר הנגב

10.02.14

בחודשיים האחרונים מוביל מרכז מדע ים המלח והערבה מיזם להכנת עזרי הדרכה לשטח בתחום הגיאולוגיה שמהווה מוקד עניין מרכזי למטיילים בהר הנגב. בשיתוף פעולה עם בית ספר שדה הר הנגב (של החברה להגנת הטבע) ועם מרכז הדרכה רמון של רשות הטבע והגנים הוגדרו אתרים ומסלולים להם דרושים עזרים מעודכנים ואיכותיים על מנת למצות את פוטנציאל ההנאה מאוצרות הטבע ומהסודות הגיאולוגיים של הנוף המדברי. כיעד למיזם נקבע שעד אמצע שנת 2014 יוכנו כ-30 מיניפלקטים לתיאור תופעות כגון היווצרות המכתשים, הרי הגעש המנסרה וכו'.

בשלישי לפברואר נערכה סדנת הנעה למיזם, בביס"ש הר הנגב, בהשתתפות 37 מדריכים וותיקים וצעירים ממצפה רמון, משדה בוקר ומהערבה. בסדנה נכחו מנהל ביס"ש הר הנגב - אפי פרי, ורכז ההדרכה הארצי של רט"ג – אורי ארליך.

בפתיחת הסדנה הוצגו היעדים והעקרונות המנחים את הפרויקט – כולל חשיבות שיתוף המדריכים בהכנת העזרים, במשוב ובהשתתפות בשלב פיילוט בו יתנסו בהדרכה עם העזרים למשך חודשיים על מנת לבחון את תוצרי העבודה בשטח.

בהרצאת מבוא שכותרתה "סיפור פשוט – המרכיבים הקבועים בכל סיפור גיאולוגי" אנלוגיה לעולם הספרותי שימשה להמחיש את התבניות החוזרות בכל הסבר גיאולוגי. הפשטות (והיופי) נובעים מהיכרות עם מספר מצומצם של דמויות ותהליכים מרכזיים (סלעי ים/יבשה, מגמטיזם וטקטוניקה) – ולכן לכל מדריך יכולת לשזור סיפור גיאולוגי פשוט.

בסדנה הוצגו 7 ערכות הדרכה ראשוניות ותוארו העקרונות המנחים בעיצובם. משתתפי הסדנה אז קיבלו הזדמנות להדריך בעזרת העזרים ולתת משוב לגבי התכנים והעיצוב של העזרים. כמו כן המדריכים השתתפו בהצעת עזרים חדשים ואף בתכנון והכנת תרשימים של עזרים אלו.

הרצאה אחרונה בסדנה תיארה את פרויקט המסלולרי להגשת מידע על אתרים וטיולים באינטרנט ובסלולר, ואת כוונת מרכז המדע להפוך את כל המיניפלקטים של הר הנגב למידע זמין במסלולרי.

הסדנה הסתיימה עם דיון מסכם על המיזם והעזרים, ועל דרכי שיתוף הפעולה עם כלל המדריכים הפעילים באזור הר הנגב. כמו כן הוצגה תכנית העבודה על פיה מירב העזרים יוכנו בחודש הקרוב על מנת לשמש בתקופת הפיילוט שתימשך בחודשים אפריל ומאי. במשך הפיילוט יוסבו העזרים לתכנים זמינים לכל במסלולרי. בחודש יוני יתבצעו שיפורים בעזרים הקיימים ויושלמו עזרים נוספים על פי 'דרישה מהשטח'. סיום הפרויקט והפצת המיניפלקטים מתוכננים לחודש יולי 2014.

 

את פרויקט המיניפלקטים מובילים ירון פינצי וחנן גינת ממרכז מדע ים המלח והערבה, אפרת סילברט מביס"ש הר הנגב ועדי ריבין ממרכז ההדרכה של רט"ג במצפה רמון.

 

להלן שתי דוגמאות של מיניפלקטים: